XXII Powiatowy Festiwal Piosenki Turystycznej

SPRAWOZDANIE

z XXII Powiatowego Festiwalu Piosenki Turystycznej PTTK zorganizowanego w dniu 8.12.2015 w siedzibie SKKT-PTTK przy Zespole Szkół Ekonomicznych
W dniu 8 grudnia br. w ZS Ekonomicznych odbył się XXII Powiatowy Festiwal Piosenki Turystycznej PTTK zorganizowany przez Komisję ds. młodzieży oraz SKKT – PTTK przy ZS Ekonomicznych .
W Festiwalu brały udział następujące SKKT – PTTK
– SKKT-PTTK przy Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu
– SKKT -PTTK przy Szkole Podstawowej nr 8 w Nowym Sączu
– SKKT-PTTK przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu
– SKKT-PTTK przy Szkole Podstawowej w Cieniawie
– SKKT-PTTK przy Gimnazjum w Jazowsku
– SKKT-PTTK przy Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu.
Sponsorami Festiwalu byli
– Spółdzielnia Pracy ; PIWNICZANKA; w Piwnicznej Zdroju
– Schroniska i Hotele PTTK KARPATY S z o.o. w Nowym Sączu
– Firma FAKRO w Nowym Sączu
– Sądeckie Wodociągi w Nowym Sączu
– ALEX TUR w Nowym Sączu
Komisja w składzie:

Przewodnicząca- Maria Czarnecka-Konopczyk
Członkowie- Halina Ciosek
Janina Rams
Maria Ogorzały
Przyznała następujące nagrody:

Szkoły Podstawowe
1 miejsce Szkoła Podstawowa nr 8 w Nowym Sączu
2 miejsce Szkoła Podstawowa w Cieniawie
2 miejsce Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowym Sączu
3 miejsce Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Sączu

Gimnazja
1 miejsce Gimnazjum w Jazowsku

Szkoły Ponadgimnazjalne
1 Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

W kategorii duetów
1 Barbara Szyszka i Bartłomiej Szyszka ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Nowym Sączu
W kategorii wykonawców indywidualnych
1 Aleksandra Pyrdoł z Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Jazowsku
2 Filip Pyrdoł ze Szkoły Podstawowej w Cieniawie

Komisja składa podziękowania Dyrekcji Szkoły za przyjęcie uczestników Festiwalu w szczególności Kol Tomaszowi Strachanowskiemu za pomoc przy organizacji.

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Witowski