Komisja do spraw Młodzieży

Przy Oddziale PTTK “Beskid” w Nowym Sączu funkcjonuje bardzo dynamicznie Komisja do spraw Młodzieży  skupiająca Szkolne Koła Turystyczno-Krajoznawcze. Historia komisji to historia ruchu turystycznego w naszym oddziale.

Z materiałów ocalałych ksiąg protokołów posiedzeń Zarządu Oddziału PTTK Beskid wynika, że szkolny ruch krajoznawczo turystyczny towarzyszył działalności tego Oddziału od początku jego powstania tj. od 1906 r. Na posiedzeniu Zarządu w dn. 14.04.1908 sekretarz Zarządu, prof. Kazimierz Sosnowski poinformował, że “CK Rada Szkolna Krajowa wydała do dyrekcji gimnazjów okólnik wzywający je do tworzenia komitetów budzenia ruchu wycieczkowego wśród młodzieży szkolnej” i wysunął wniosek, aby w myśl tej odezwy utworzyć w łonie Towarzystwa osobną komisję do wycieczek szkolnych.

Praca z młodzieżą trwała nieprzerwanie pod różnymi formami do 1977, kiedy to 15 listopada zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania powołano w strukturach PTTK Oddziałową Komisje Młodzieżową, która nieprzerwanie do dnia dzisiejszego prowadzi swoją działalność będąc największą Komisją Oddziału PTTK Beskid w Nowym Sączu.

Obecnie Komisja liczy 34 SKKT-PTTK w liczbie ok 500 członków. W ciągu swojej 30-letniej historii funkcje przewodniczącego pełnili:

 • W latach 1978-1985 Antoni Ligęza
 • W latach 1985 -1991 Mieczysław Witowski
 • W latach 1991-1994 Józef Pomietło
 • W latach 1994 – 1995 Tadeusz Kornakiewicz
 • W latach 1995 – 2009 Mieczysław Witowski
 • W latach 2009 – 2013-Marzena Poręba-Pietrzak
 • W Latach 1013 – 2017-Mieczysław Witowski
 • Od roku 2017 Władysław Żebrak

W ciągu 30-letniej działalności Komisja była organizatorem:
– 9-ciu Rajdów Górskich SKKT -PTTK,
– 20 Zawodów na Orientacje dla młodzieży,
– ok. 250 wycieczek pieszych i autokarowych na terenie całego kraju,
– 11 wycieczek zagranicznych m.in. Węgry , Słowacja , Ukraina,
– eliminacji Oddziałowych OMTT-K,
– 21 Kursów Organizatora Turystyki w środowisku młodzieżowym
oraz wielu innych imprez turystycznych dla około 40 000 tyś. członków i sympatyków Komisji Młodzieżowej.

W roku 1987 młodzież z naszej Komisji wygrywając eliminacje Oddziałowe, Wojewódzkie zajęła w finale Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego I miejsce w kategorii szkół średnich / ZSE-Mech. – opiekun Józef Pomietło / oraz III miejsce w kategorii szkół podstawowych / SP Rytro – opiekun Zbigniew Tokarczyk /.

Zasłużeni dla szkolnego ruchu krajoznawczo turystycznego od 1906 roku to – profesorowie szkół sądeckich: Kazimierz Sosnowski, Antoni Lenczowski, Ignacy Król, Feliks Rapf, Alfons Gargula, Mieczysław Danek, Bronisław Łotocki, Antoni Sitek, Jerzy Jankowski, Antoni Ligęza.

Z obecnie żyjących założycieli Komisji Młodzieżowej i w dalszym ciągu działającym z młodzieżą należy wymienić Kol. Mieczysława Witowskiego, Piotra Piwowara, Tadeusz Czubka.
Z grona wielu opiekunów SKKT – PTTK działających w naszej Komisji należy wyróżnić Kol. Zbyszka Janeczka, Zbyszka Tokarczyka, Zbyszka Kierzka, Marka Pisiewicza, Siostrę Bronisławę , Marię Durlak, Marka Budę, Edwarda Borka.
Najmłodsze pokolenie opiekunów SKKT nie pozostaje w tyle prężnie pracując z młodzieżą. Słowa uznania i podziękowania kierujemy do Marzeny Pietrzak-Poręba, Marty Adamczyk , Magdy Tomasiak, Beaty Koral, Roberta Zbiega, Urszuli Franczyk, Władysława Żebraka oraz wszystkim nie wymienionym a pracującym w naszej Komisji. ..

22 września 2022 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komisji ds. Młodzieży. W jej wyniku przyjęto sprawozdanie ustępującego zarządu i dokonano wyboru nowych władz.
W wyniku wyborów przewodniczącym Komisji ds. Młodzieży został Władysław Żebrak
którego pracę zobowiązali się wspomagać:

 • Wiceprzewodnicząca – Magdalena Bułat
 • członek zarządu – Barbara Bałuc
 • członek zarządu – Piotr Rychlewski
 • członek zarządu – Mieczysław Witowski

Komisja Młodzieżowa prowadzi następujące działania na rzecz dzieci i młodzieży:

  • opieka, doradztwo i współpraca ze szkolnymi kołami SKKT
  • kursy Organizatorów Turystyki
  • Festiwal Piosenki Turystycznej
 • wycieczki krajoznawcze
 • zawody na orientację
 • eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego
  na szczeblu oddziału i województwa.

Lista ta nie wyczerpuje i nie zamyka przebogatych form pracy opiekunów SKKT, należących do naszej Komisji, dlatego też prosimy o nadsyłanie nam relacji, zdjęć i wszelkich sprawozdań, które bardzo chętnie umieścimy na naszej podstronie.