Dolina Górnej Wisłoki 30 czerwca

Zdjęcia Krzysztof Jankowski