22-23 czerwca – Jubileuszowy X Integracyjny Rajd Górski na Przehybie

Zdjęcia Robert Zieliński