Koło Turystyki Rodzinnej “Familiada”

Koła Turystyki Rodzinnej „FAMILIADA” PTTK powstało 11.01.2013 roku
Działalność turystyczna rozpoczęta w sezonie letnim 2012 r. przez przewodniczki Olę Jawor i Magdę Tomasiak udowodniła, że konieczne jest poszerzenie przez PTTK oferty o wspólną turystykę i krajoznawstwo dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodzin.
Wycieczki dla otwartych na turystykę rodzinek cieszyły się bardzo dużą popularnością. Na wspólne rodzinne wyprawy wyruszały pełne autokary ciekawskich, rozgadanych i wesołych dzieciaków z rodzicami bądź dziadkami. To spośród uczestników tych wycieczek wyłonili się założyciele Koła.


Fot. M. Rola Założyciele Koła

Zarząd Koła:
Prezes Magdalena Tomasiak
v-ce prezes Aleksandra Jawor
skarbnik Dorota Wołoszczuk
sekretarz Dominika Chwastek

członkowie :

Magdalena Wyrostek
Marcin Rola
Marzena Cięciwa
Małgorzata Trojan

Cele Koła:
-Organizacja imprez plenerowych, kulturalnych i warsztatów edukacyjnych dla dzieci i ich rodzin.
-Współpraca z innymi organizacjami ukierunkowanymi na edukację i upowszechnianie turystyki.
-Przeciwstawieniu się uzależnieniom dzieci od komputera i telewizji.
-Rozbudzenie u dzieci pasji turystycznych i poznawczych poprzez przykład wzorcowych zachowań ich rodziców i dziadków.
– Zdobywanie przez rodziny nowych wiadomości historycznych, geograficznych i przyrodniczych.
-Wyrobienie u rodzin nawyków czynnego wypoczynku w naturalnych, przyrodniczych warunkach.
-Nauczenie rodzin form czynnego wypoczynku.
– Umożliwienie rodzinom wymiany poglądów i doświadczeń wychowawczych, wspólne wypracowanie najbardziej przydatnych wzorców.
-Integracja międzypokoleniowa poprzez długi czas wspólnego przebywania osób starszych z małymi dziećmi.
-Nauczenie dzieci szacunku i tolerancji dla osób starszych i słabszych.