„Śladami Świętego Jana Pawła II”

W dniu 28 maja 2014 grupa studentów UTW oraz członkowie Koła PTTK w Brzesku wędrowała :Śladami Świętego Jana Pawła II” – były to swoiste dziękczynne zajęcia za dar WIELKIEGO SWIĘTEGO. Rozpoczęliśmy naszą trasę od Łagiewnik – sanktuarium Bożego Miłosierdzia, które 17 sierpnia 2002 konsekrował Ojciec Święty. Siostra Faustyna została beatyfikowana 18 kwietnia 1993 r., a 30 kwietnia 2000 roku – ogłoszona świętą. Przed trumną świętej Faustyny modliliśmy się razem z grupą pielgrzymów z Wenezueli.
Następnie odwiedziliśmy budujące się obok Centrum Jana Pawła II.
Idea Centrum narodziła się 2 stycznia 2006 jako odpowiedź Kościoła krakowskiego na słowa Ojca Świętego wypowiedziane w dniu inauguracji pontyfikatu 22 października 1978 „Nie lękajcie się”
Misją Centrum – jest stworzenie żywej pamiątki Osoby i dzieł naszego Wielkiego Rodaka. Ma ono utrwalać i pogłębiać papieskie dziedzictwo oraz promować wartości jakimi żył i jakich nauczał Jan Paweł II.
Zwiedziliśmy kościół i piękne kaplice –centralna Kaplica Relikwii Jana Pawła II , kaplica Słowa Bożego z rzeźbą Kingi – wszystko ze soli, kaplica Kapłańska z oryginalną płytą nagrobną Ojca Świętego z Watykanu . Szereg kaplic jest w trakcie ich wyposażania.
Następne miejsce to Wadowice – Tu w tym miejscu w Wadowicach wszystko się zaczęło.
Po Wadowicach oprowadzała nas Pani przewodnik Maria Talaga, która pięknie opowiadała o Janie Pawle, jego młodości , domu rodzinnym i kolegach.
Muzeum dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach – otwarty po remoncie jest wspaniale. Tutaj nie sposób za jednym razem dostrzec wszystko, dostarcza dużo emocji i wrażeń.
Zwiedziliśmy również bazylikę pw. Ofiarowania NMP miejsce chrztu, Komunii Świętej i bierzmowania Karola Wojtyły. Otwarta jest w bazylice nowa kaplica poświęcona Świętemu Janowi Pawłowi.
Padający ulewny deszcz nie przeszkodził nam kosztować papieskich kremówek.

Dalej udaliśmy się do Kalwarii Zebrzydowskiej.
Kalwaria Zebrzydowska jako zabytkowy zespół architektoniczno-krajobrazowy i pielgrzymkowy- Bazylika, Klasztor OO. Bernardynów i Dróżki – został jako jedyna na świecie kalwaria / a jest ich w całej Europie ponad tysiąc/ wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – 1.XII.1999 r. pod nazwą „Krajobrazowy Zespół Manierystycznego Parku w Kalwarii Zebrzydowskiej”
Należy pamiętać jeszcze kilka ważnych dat
1602 – Mikołaj Zebrzydowski przekazuje bernardynom kaplicę i teren pod budowę klasztoru.
1604 – przybywają do Kalwarii pierwsi bernardyni
1604 – rozpoczęcie budowy klasztoru, kościoła i wzorowane na Jerozolimie stacje Męki Pańskiej – pierwsze w Polsce
1641 – obraz Matki Bożej zapłakał i od tego momentu rozpoczyna się trwający do dzisiaj Kult Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Dalej udaliśmy się do Niegowici, do której to parafii po studiach przybył w lipcu 1948 r. młody ksiądz doktor Karol Wojtyła .Przebywał tutaj 1 rok . W kilka miesięcy po jego przybyciu rozpoczęła się budowa nowego murowanego kościoła, która została ukończona 1959 r. Uroczysta konsekracja kościoła miała miejsce w 1966 roku i dokonał jej arcybiskup Karol Wojtyła.
Tutaj znajduje się również jedyny na świecie pomnik Papieża przedstawiający osobę Karola Wojtyłę jako wikarego. Tutaj również w kościele znajduje się replika grobu Ojca świętego z Watykańskiej Bazyliki.
Ostatnim miejscem był Pierzchowiec – miejsce urodzenia Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 1755r. – twórca Legionów Polskich we Włoszech, dowódca trzech powstań na terenie Wielkopolski zmarł w 1818 w Winnej Górze koło Środy Wielkopolskiej w posiadłości, która nadał Mu Napoleon. Pochowany został w miejscowym kościele, zaś urna z sercem znajduje się w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w podziemiach kościoła św. Wojciecha w Poznaniu.

To miejsce na pewno odwiedził młody wikary Karol Wojtyła.
W Pierzchowcu na miejscu nieistniejącego dworu dzięki staraniom 3-ch legionistów : Anatazego Benoe z Niegowici , Ludwika Michała Kępieńskiego i Romana Włodeka z Dąbrowicy w 75 rocznicę powstania Legionów Polskich i 54 – śmierci Generała w roku 1872 postawiono kamienny posąg oraz usypano kopiec, który został zniszczony pod koniec drugiej wojny światowej.
W latach 70-ch usypano ponownie kopiec. W chwili obecnej miejscem tym opiekuje się Szkoła w Pierzchowcu, która nosi imię Generała, a w której znajduje się izba pamięci Generała Henryka Dąbrowskiego.
Trasa była bogata, męcząca, ale bardzo ciekawa dająca dużo przeżyć .

Cecylia Jabłońska Prezes UTW i Koła PTTK Brzesko

Zdjęcia z wycieczki dostępne Tutaj