28 wrzesnia Łańcut

Wycieczka do Łańcuta i do miejsc kultu błogosławionej Karoliny Kózkówny

W sobotę w dniu 28 września 2013 –Koło PTTK w Brzesku i Zarząd Osiedla Słotwina zorganizowali dla mieszkańców dzielnicy Słotwina wycieczkę.
Tegoroczna wycieczka wiodła do Łańcuta – do zamku, zaś w drodze powrotnej do Wał Rudy i Zabawy – miejsc związanych z życiem błogosławionej Karoliny Kózkówny.
W Łańcucie zwiedziliśmy zamek – wozownię – storczykarnie – spacerowaliśmy po parku. Miejsce to budzi zachwyt. Pałac ,który był najznakomitszą europejską rezydencją , miał to szczęście, że nie został zdobyty ani przez Szwedów, ani też okres I i II wojny światowej nie zniszczył go. Zwiedzanie tego miejsca – tym co byli dawno przypomniało, tym co nie byli – pokazało ,a wszystkich zachwyciło . Tutaj należy wracać.
Następnie kierując się do domu pojechaliśmy Do Wał Rudy i Zabawy. W Wał Rudzie byliśmy pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów akcji Trzeci Most –która była przeprowadzona 25/26 lipca 1944 roku na okolicznym lotnisku Motyl – zdobyte przez oddziały AK części rakiety V-2 przetransportowano do Anglii.
Kilkadziesiąt metrów dalej znajduje się dom rodzinny Karoliny Kózkówny. Dzisiaj miejsce kultu wielu wiernych. Po tym miejscu oprowadził nas proboszcz parafii Zabawa Ks. Zbigniew Szostak. Dopełnieniem było zwiedzanie kościoła w Zabawie, gdzie w ołtarzu głównym znajduje się trumna z doczesnymi szczątkami błogosławionej Karoliny.
Obok Kościoła w 2012 roku powstał pomnik Ofiar Wypadków Drogowych i Komunikacyjnych – jedyny jak do tej pory w Polsce . Zabawa i Wał Ruda pomimo, że tak blisko od Brzeska – dla wielu były miejscem nowopoznanym.
Wycieczka spełniła swoją zadanie – dala okazję do poznanie nowych miejsc, utrwalenia historii, przeżyć duchowych oraz przyczyniła się do dalszego konsolidowania środowiska dzielnicy.
Wycieczkę przygotowało Koło PTTK w Brzesku.
Prowadziła – Cecylia Jabłońska – Prezes Kola PTTK w Brzesku – przewodnik terenowy

Zdjęcia Andrzej Kurtyka