Lekcja Historii na Skałce Koła PTTK i UTW w Brzesku

11 marca 2015 roku liczna grupa członków Kola PTTK studentów UTW z Brzeska odbyła ciekawą lekcję historii na Skałce. Paulin brat Grzegorz kustosz tego miejsca udostępnił i pokazał miejsca, które na co dzień są niedostępne.
Grupa poznała muzeum z pięknymi eksponatami jak np. relikwiarze, monstrancje, kielichy, szaty liturgiczne niektóre sięgające nawet XVI wieku.
Biblioteka paulińska – stare księgi – odpowiednio posegregowane w działy tematyczne, przechowywane w specjalnych drewnianych oprawach budzą zachwyt nad pięknem ich wydania.
Kościół pw. Michała Archanioła i Św. Stanisława biskupa . Ołtarz św. Stanisława ze znajdującym się drewnem – belką – na której miał leżeć po męczeńskiej śmierci św. Stanisław właśnie tu na Skałce., gdzie poniósł śmierć z rozkazu króla Bolesława Śmiałego. Wmurowane w ścianę kamienie z krwią św. Stanisława. Ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej też ujmuje swoim pięknem i wizerunek otaczany czcią.
Obecny kościół z połowy XVIII w jest trzecią budowla w tym miejscu w stylu barokowym.
Pod kościołem w wydrążonej skale znajduje się Krypta Zasłużonych.
Spoczywają w niej :
1. Paulini
2. Jan Długosz / 1415-1480 / kanonik krakowski, sławny kronikarz, fundator klasztoru Paulinów na Skałce
3. Wincenty Pol / 1807 – 1872 / poeta
4. Lucjan Siemieński / 1809 -1877/ pisarz i krytyk literacki
5. Józef Ignacy Kraszewski / 1812 – 1887/ powieściopisarz
6. Teofil Lenartowicz /1822 – 1893/ poeta i rzeźbiarz
7. Adam Asnyk / 1838 – 1897/ poeta
8. Henryk Siemiradzki / 1843 – 1902/ artysta malarz
9. Stanisław Wyspiański /1869 – 1907/ dramaturg i artysta malarz
10. Jacek Malczewski /1855 – 1929/ artysta malarz
11. Karol Szymanowski /1882 – 1937/ kompozytor
12. Ludwik Solski / 1855 – 1954/ aktor

13. Tadeusz Banachiewicz /1882 -1954/ matematyk i astronom
14. Czesław Miłosz / 1911 – 2004/ poeta, prozaik, tłumacz, laureat Nagrody Nobla
To był ostatni pochówek w krypcie – więcej nie ma miejsca.

W tej chwili nową Kryptę Zasłużonych oddano w kościele św. Pawła i Piotra na ul. Grodzkiej.

Lekcja ta , to przykład co miesięcznych krajoznawczych wyjazdów do Krakowa i innych
ciekawych miejsc woj. małopolskiego.
15 kwietnia 2015 spotykamy się w Jamie Michalika, by poznać historię kabaretu
Zielony Balonik – który przedstawi w atmosferze kawiarni – prof. Edward Dobrzański – aktor.

Tekst – Cecylia Jabłońska
Zdjęcia – Krystian Goliński

Dalsze informacje o wycieczce i zdjęcia na stronie Andrzeja Kurtyki