XXXIX Rajd Górski Przewodników PTTK

XXXIX Rajd Górski Przewodników PTTK, Wisła 2022
fot. B. Bałuc, L. Traciłowski