Wielkie sprzatanie Betlejemki i jej otoczenia

Zdjęcia B. Bałuc i L. Traciłowski