Krajowa Konferencja Przewodników Turystycznych

Krajowa Konferencja Przewodników Turystycznych  PTTK   odbyła się
w Łodzi w dniach 21-23 marca b.r.

Zdjęcia Marian Baran