27 lipca Współczesne atrakcje dawnego państwa muszyńskiego

Przewodnicka szkoleniówka fot. T. Ćwikła, M. Poręba-Pietrzak, L. Traciłowski