Kurs Przewodników

Kurs przewodników PTTK Nowy Sącz

Publikujemy harmonogram  zajęć (wykładów, ćwiczeń i wycieczek szkoleniowych) na Kursie Przewodników organizowanym przez PTTK Oddz. “Beskid” Nowy Sącz.
Harmonogram proszę traktować jako ostateczny – tylko wyjątkowo z przyczyn losowych może być zmieniony.
Jak państwo widzicie chcemy z wykładami uporać się do końca pierwszego półrocza,
natomiast zakończenie Kursu i egzaminy planujemy pod koniec 2015 roku.
Zajęcia będą odbywać się w piątki od godz. 16 i w soboty od godz. 9
Prosimy również zapoznać się z Programem szkolenia, oraz broszurą Jak zostać przewodnikiem górskim

Zgodnie z przyjętym regulaminem opłata kursu (2000 zł) może być wniesiona w trzech ratach:
1 rata 800 zł winna być wniesiona w chwili zgłoszenia na kurs (do dnia 23 stycznia 2015 r.)
2 rata do 3 miesięcy od rozpoczęcia kursu (koniec kwietnia 2015)
3 rata do 6 miesięcy od rozpoczęcia kursu (koniec czerwca 2015)
Dla PTTK kurs nie jest prowadzony w formie komercyjnej, jednak w przypadku przekroczenia kosztów szkolenia, z przyczyn niezależnych od organizatora, ewentualną nadwyżką kosztów zostaną obciążeni uczestnicy kursu.
Podaję nr konta bankowego na które można wpłacać należność:
PEKAO S.A. Oddział Nowy Sącz
05 1240 4748 1111 0000 4872 1464

Przypominamy również o zapisaniu się do PTTK (może to być w innym Oddziale) – taki jest wymóg Regulaminu.

Na pierwszym spotkaniu w dniu 23 stycznia z grona kursantów zostanie wybrany starosta kursu jego zastępca i ewentualnie skarbnik
którzy będą reprezentować państwa wobec PTTK.

Zapraszamy na pierwsze zajęcia w dniu 23 stycznia (piątek na godz. 16 do siedziby PTTK – Nowy Sącz Rynek 9 (I piętro).

Jak państwu wiadomo Kierownikiem Kursu z ramienia PTTK jest
kol. Wiesław Piprek
tel. 501 538 958
email. wieslaw1631@wp.pl