Regulamin uczestnika wycieczki


 • Pamiętaj, że wycieczki górskie wymagają dobrej kondycji marszowej;
 • Biorąc udział w wycieczce uczestnik powinien posiadać odpowiedni ekwipunek turystyczny:Zgłoszenie się na wycieczkę jest potwierdzeniem dobrego stanu zdrowia uczestnika. W przypadku stałego stosowania jakichkolwiek leków prosimy o ich zabranie ze sobą;
  • dobre (odpowiednie) buty trekkingowe do chodzenia po górach;
  • ubranie przeciwdeszczowe (np. peleryna);
  • odzież na zmianę, także ciepłą (czapka, rękawiczki, skarpety, polar);
  • okulary przeciwsłoneczne oraz krem z filtrem zabezpieczający przed oparzeniami słonecznymi;
  • wystarczającą ilość picia i jedzenia;
  • ważny paszport lub dowód osobisty w przypadku konieczności przekroczenia granicy;
  • latarkę, mapę, kompas;
  • telefon komórkowy z numerem służb ratowniczych;
  • wszystko zapakowane w worki foliowe w solidnym plecaku;
  • zapał i dobry humor 🙂
 • Przewodnik może nie dopuścić do udziału w pieszej wycieczce górskiej uczestnika, którego ekwipunek nie będzie mu gwarantował bezpieczeństwa;
 • Pełnoletni uczestnik wycieczki może się odłączyć od grupy na własne ryzyko, powiadamiając o tym kierownika wycieczki;
 • Młodzież do lat 18 może wziąć udział w wycieczce pod opieką rodziców, prawnych opiekunów lub za ich pisemną zgodą;
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez uczestników, a także za zniszczone w trakcie wycieczki mienie osobiste z przyczyn niezależnych od organizatora;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki z przyczyn niezależnych od organizatora a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (np. załamanie pogody);
 • Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki osobom, które nie stosują się do zaleceń organizatora.
 • Do korzystania ze zniżek upoważniają legitymacje PTTK, szkolne oraz studenckie;
 • Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania;
 • Uczestnik, który nie dotrzyma powyższych warunków ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe konsekwencje.

Zarząd Koła Grodzkiego PTTK