5 czerwca Leskowiec

Zdjęcia i wizualizacja trasy Krystyna Wiewióra 

Leskowiec

Zdjęcia Jacek Barucha