4 września Lubogoszcz

Zdjęcia Robert Sokół


Zdjęcia Józef Bartkowski