3 lipca Mała Fatra

Zdjęcia Robert Sokół


Zdjęcia Grażyna Jodłowska

Zdjęcia Józef Bartkowski

Zdjęcia Jacek Barucha