15 sierpnia Góry Bukowskie

> Długość trasy pieszej 15 km. 810 m.
> Czas ruchu 4 godz. 47 min.
> Czas postoju 3 godz. 04 min.
> Całkowity czas 7 godz. 51 min.
> Średnia. prędkość ruchu 3,7 km/h
Z wycieczki VIHORLAT dnia 16 sierpnia 2015 r.
> Długość trasy pieszej 12 km. 10 m.
> Czas ruchu 3 godz. 07 min.
> Czas postoju 2 godz. 41 min.
> Całkowity czas 5 godz. 48 min.
> Średnia. prędkość ruchu 3,9 km/h
Dane z GPS Tadeusz Maciaś
Zdjęcia Jacek Barucha