27 lipca Osterwa

Zdjęcia Jacek Barucha


zdjęcia Józef Bartkowski