26 listopada Pogórze Strzyżowskie

Zdjęcia Józef Bartkowski