25 marca Przywitanie wiosny na Słowacji

Wspólnie przywitali wiosnę

W niedzielę 25 marca 2018 ośmioosobowa delegacja Koła Grodzkiego PTTK Oddział „Beskid” w Nowym Sączu na zaproszenie zaprzyjaźnionego Klubu Słowackich Turystów „Tatran” z Preszowa gościła na Słowacji. Okazją ku temu było tradycyjne „ Przywitanie wiosny”.

Już od paru lat rozwija się współpraca między polskimi turystami i słowackimi z partnerskiego miasta Nowego Sącza. Spotykają się oni na wspólnych wycieczkach na zmianę w Polsce i u naszego południowego sąsiada.
Stosownie do głównego hasła imprezy –„przywitanie wiosny”- Nowosądeczanie wyruszyli do Preszowa wyposażeni w Marzannę, od lat również w Polsce kojarzącą się z pożegnaniem najzimniejszej pory roku.
Zebranych w centrum Preszowa turystów powitali pani primator miasta i organizatorzy imprezy. Następnie komisja konkursowa dokonała wyboru najpiękniejszych Marzann, które w korowodzie zostały później zaniesione nad Torysę, gdzie po podpaleniu zostały wrzucone do rzeki. Symbolicznym kluczem otwarto również wodę dla kajakarzy, którzy skorzystali z okazji i wyruszyli na pierwszy tej wiosny spływ kajakowy.
Turyści z Koła Grodzkiego wspólnie z gospodarzami wyruszyli na wycieczkę pieszą, wspięli się na górującą nad miastem, jedną z najpiękniejszych na Słowacji Kalwarii, z której rozciągają się wspaniałe widoki na miasto i okoliczne góry a następnie przemierzyli wznoszące się nad Preszowem wzgórza. Oczywiście nie mogło również zabraknąć tradycyjnego, integracyjnego ogniska.
Następne spotkanie z „Tatranem” nastąpi już wkrótce, 15 kwietnia na Przehybie podczas otwarcia sezonu PTTK Oddziałów w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, którego organizatorem jest w tym roku nowosądecki Oddział „Beskid”. Sądeckie PTTK serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do licznego udziału w imprezie.

Włodzimierz Godek

25 marca Przywitanie wiosny na Słowacji