24 kwietnia Maciejowa

Gorce rozpoczęcie sezonu dnia 24-04-2016 r.
> Długość trasy pieszej 10 km.720 m.
> Czas ruchu 2 godz.50 min.
> Czas postoju 2 godz.18 min.
> Całkowity czas 5 godz.08 min.
> Średnia. prędkość ruchu 3,8 km/h
Dane z GPS Tadeusz Maciaś
zdjęcia Józef Bartkowski