23 lipca Łemkowska Watra

Zdjęcia Józef Bartkowski