2 września Gorc

Zdjęcia Józef Bartkowski


Zdjęcia Jacek Barucha