13 czerwca Jajecznica w Kole Grodzkim

Zdjęcia Jacek Barucha