12 lutego Kulig w Regietowie

Zdjęcia Stanisław Chałak