11 września Krywań

Zdjęcia Kinga Migacz i Krzysztof Ogorzały.