11-13 Listopada Jura Krakowsko – Częstochowska

Zdjęcia W. Godek