10 lipca Zbludzkie Wierchy

Beskid Wyspowy Zbludzkie Wierchy dnia 10-07-2016 r.
> Długość trasy pieszej 10 km.460 m.
> Czas ruchu 2 godz.48 min.
> Czas postoju 2 godz.59 min.
> Całkowity czas 5 godz.47 min.
> Średnia. prędkość ruchu 3,7 km/h
Dane z GPS Tadeusz Maciaś
Zdjęcia i wizualizacja trasy Krystyna Wiewióra(Zbludzkie Wierchy)


Zdjęcia Józef Bartkowski

Zdjęcia Robert Sokół

Zdjęcia Jacek Barucha