Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Członek Honorowy PTTK jest najwyższym wyróżnieniem w PTTK. Godność nadawana jest członkom zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego szczególnie zasłużonym dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa w Polsce. Nadawanie godności Członka Honorowego PTTK należy do kompetencji Walnego Zjazdu PTTK. Wniosek w tej sprawie składa Zarząd Główny PTTK.

Godność Członka Honorowego PTTK otrzymali następujący członkowie Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu:

  1. Bieniasz Leopold (ur. 1924 zm. 2005) – godność Członka Honorowego od 14.09. 2001 r.
  2. Borsukowska-Stefaniczek Małgorzata (ur. 1944) – godność Członka Honorowego od    14.09.2013 r.
  3. Jabłońska Cecylia (ur. 1951) – godność Członka Honorowego od 14.09.2013 r.
  4. Kalarus Jerzy (ur. 1947 r.) – godność Członka Honorowego od 14.09.2013 r.
  5. Leśnik Stanisław (ur. 1939 r.) – godność Członka Honorowego od 15.09.2017 r.
  6. Stendera Władysław (ur. 1925 zm. 2000) – godność Członka Honorowego od 26.10.1989 r.
  7. Szoska Wincentyna Wanda (ur. 1919 zm. 2012) – godność Członka Honorowego od    4.09.2009 r.
  8. Tokarski Witold (ur. 1909 zm. 2003) – godność Członka Honorowego od 14.09.2001 r.