Członek Honorowy Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu

 

Godność „Członek Honorowy Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu jest najwyższym wyróżnieniem na szczeblu Oddziału.

Wyróżnienie nadawane jest dla członków PTTK za szczególne osiągnięcia w pracy

i działalności na rzecz Oddziału „Beskid” w Nowym Sączu od 2005 r.

61 Walny Zjazd Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu w dniu 11 marca 2005 r. podjął uchwałę o ustanowieniu najwyższego wyróżnienia „Członek Honorowy Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu uwzględniając 100-letnią nieprzerwaną działalność Oddziału oraz inicjatywę uhonorowania długoletniej zasłużonej i społecznej działalności działaczy na rzecz Oddziału. Nadawanie godności Członka Honorowego Oddziału PTTK należy do kompetencji Walnego Zjazdu Oddziału PTTK. Wniosek w tej sprawie składa Zarząd Oddziału PTTK „Beskid”

61 Walny Zjazd Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu w dniu 11.03.2005 r. nadał godność Członka Honorowego Oddziału następującym osobom:

 1. Bieniasz Leopold
 2. Styczyńska Irena
 3. Szoska Wincentyna Wanda
 4. Waśko Józef

 

62 Walny Zjazd Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu w dniu 27.03.2009 r. nadał godność Członka Honorowego Oddziału następującym osobom:

 1. Borsukowska-Stefaniczek Małgorzata
 2. Dobosz Jacek
 3. Jabłońska Cecylia
 4. Mazanec Jan
 5. Żygłowicz Tadeusz

 

63 Walny Zjazd Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu w dniu 18.03.2013 r. nadał godność Członka Honorowego Oddziału następującym osobom:

 1. Kalarus Jerzy
 2. Leśnik Stanisław
 3. Piprek Wiesław
 4. Storch Edward
 5. Winiarska-Hebenstreit Zofia

 

64 Walny Zjazd Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu w dniu 27.03.2017 r. nadał godność Członka Honorowego Oddziału następującym osobom:

 1. Bednarek Eugeniusz
 2. Czubek Tadeusz
 3. Duda Oktawian
 4. Głuc Władysława
 5. Ks. dr Jedynak Andrzej
 6. Nieć Stanisław
 7. Sobczyk Adam

65 Walny Zjazd Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu w dniu 22.06.2022 r. nadał godność Członka Honorowego Oddziału następującym osobom:

 1. Baran Marian
 2. Haraf Halina
 3. Kroczek Dominika
 4. Pisiewicz Marek
 5. Piwowar Piotr
 6. Pomietło Józef
 7. Wcześny Wiesław
 8. Witowski Mieczysław