XXXVIII Turystyczny Zlot im. mjr Juliana Zubka „Tatara”

Zlot rozpoczął się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu na grobach członków Oddziału partyzanckiego „Tatara” a to: śp. Władysława Stendery, długoletniego prezesa O/PTTK i pomysłodawcy zlotu, śp. Jana Mazaneca a także na grobie dowódcy Oddziału Śp. mjra Juliana Zubka „Tatara” na Cmentarzu w Piwnicznej Zdroju przez Kol. Halinę Haraf –Przewodniczącą Koła Grodzkiego PTTK w Piwnicznej Zdroju i Kol. Marka Gaworuchę.
W czwartek 21 września 2017 r., tradycyjnie na Hali Łabowskiej, odbył się 38 Zlot imienia majora Juliana Zubka „Tatara” – dowódcy 9-tej Kompani 3 Batalionu 1-go Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej.
Mimo bardzo złej pogody – zimna i lejącego deszczu, uczestnicy Zlotu nie zawiedli i licznie przybyli do schroniska PTTK na Hali Łabowskiej.
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością : syn Juliana Zubka „Tatara”, Pan Krzysztof Zubek wraz z małżonką, Pan Jacek Mazanec- syn Jana Mazaneca pseudonim „Głaz”, Pan Adam Ciesielczyk, syn Czesława Ciesielczyka pseudonim „Szatan”. Gościli również: Burmistrz Miasta i Gminy Piwnicznej Zdroju Pan Zbigniew Janeczek, Pani Bożena Maślanka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju oraz młodzież z opiekunami Paniami Magdaleną Kucabą i Małgorzatą Pierzgą, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej wraz z nauczycielami, z Nowego Sącza: młodzież z Zespołu Szkół nr 1 wraz z opiekunem Panem Władysławem Żebrakiem, Zespołu Szkół nr 5 wraz z opiekunką Panią Magdaleną Bułat, I-go Liceum Ogólnokształcącego z opiekunami Panami Piotrem Rychlewskim i Sebastianem Jermakowiczem, z Technikum dla Młodzieży TEB Edukacja , z Katolickiej Szkoły Podstawowej z opiekunką Panią Karoliną Zielińską, Szkoły Podstawowej nr 3 z opiekunem Panem Krzysztofem Małotą. Nie zabrakło wiceprezesa Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu Pana Stanisława Leśnika i członków Zarządu: Pań: Doroty Pych, Magdaleny Bułat, Anny Rojek- Leśnik, Pana Władysława Żebraka jednocześnie Przewodniczącego Komisji d/Młodzieży PTTK, Przewodniczącego Komisji Turystyki Górskiej PTTK Oddział „Beskid” – Pana Janusza Pietrzaka, członków Zarządu Koła Grodzkiego PTTK, Komisji Krajoznawczej PTTK, Komisji Turystyki Górskiej PTTK i Komisji Turystyki i Narciarskiej PTTK. Gościem również była Pani Joanna Albrzykowska-Clifford, sopranistka oraz Pani Bożena Danek – jedna ze sponsorów imprezy.
Po przywitaniu gości przez Komandora Zlotu, Marka Pisiewicza, przedstawiciele młodzieży i harcerze złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem partyzantów, następnie Pan Władysław Żebrak przypomniał historię działania grup partyzantów podczas II wojny światowej, po czym nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej z Łomnicy Zdroju. Z kolei wspomnieniami o swoich ojcach podzielili się goszczący w spotkaniu synowie partyzantów, które to wspomnienia uzupełnił Burmistrz Miasta i Gminy Piwnicznej Zdroju, Pan Zbigniew Janeczek. Podsumowania dokonał wiceprezes Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu Pan Stanisław Leśnik.
Organizację tegorocznego Zlotu wspomogli sponsorzy: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Urząd Miasta Nowego Sącza, Państwo Bożena i Andrzej Danek – Piekarnia i Ciastkarnia „Danek” Nowy Sącz, Schroniska i Hotele PTTK„Karpaty” w Nowym Sączu, Pan Adam Sylka – Kierownik Schroniska PTTK na Hali Łabowskiej, Pan Leszek Zakrzewski z Polskiego Towarzystwa Historycznego i PTTK Oddział „Beskid” w Nowym Sączu.
Wszystkim gościom, uczestnikom i sponsorom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejny zlot za rok.
Komandor Zlotu: Marek Pisiewicz
Zdjęcia Anna Tobiasz