XXXIX TURYSTYCZNY Zlot im. mjr Juliana Zubka „ Tatara”

W czwartek 20 września 2018 r. tradycyjnie na Hali Łabowskiej odbył się 39 Turystyczny Zlot imienia majora Juliana Zubka „Tatara”- dowódcy 9- tej Kompanii 3 Batalionu 1- go Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej.
Przy wspaniałej pogodzie, przybyło na halę ponad 600 uczestników , przeważnie młodzież szkolna.
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Pan Krzysztof Zubek syn Juliana psd. „Tatar” , Pan Jacek Mazanec syn Jana Mazaneca psd. „Głaz”, Pan Adam Ciesielczyk syn Czesława Ciesielczyka psd. „Szatan”, Panowie Wiktor i Andrzej Mikusińscy synowie Wiktora Mikusińskiego psd. „Protazy”, Pani Monika Ślepiak z synem Adamem córka i wnuk Adama Ślepiaka psd. „Żar”.
Gościli również: członek zarządu woj. małopolskiego Pan Marszałek Leszek Zegzda ( na porannym spotkaniu), Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój Pan Zbigniew Janeczek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju Pani Bożena Maślanka, wiceprezes Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu Pan Stanisław Leśnik i członkowie Zarządu Panie Dorota Pych, Anna Rojek-Leśnik i Dominika Kroczek, Pan Władysław Żebrak, Przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej PTTK Pan Janusz Pietrzak wraz z członkami komisji oraz członkowie Komisji Krajoznawczej PTTK i Koła Grodzkiego PTTK w Nowym Sączu.
Licznie reprezentowana była młodzież wraz z opiekunami z następujących szkół:
1. Szkoła Podstawowa z Łomnicy Zdroju,
2. Szkoła Podstawowa z Roztoki- Brzeziny,
3. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych z Nowego Sącza,
4. Szkoła Podstawowa z Królowej Górnej,
5. Szkoła Podstawowa nr 1 z Grybowa,
6. Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej Szkoła Podstawowa z Tylicza,
7. Szkoła Podstawowa nr 7 z Nowego Sącza,
8. Katolicka Szkoła Podstawowa z Nowego Sącza
9. I Liceum Ogólnokształcące z Nowego Sącza,
10. Zespół Szkół nr 1 z Nowego Sącza .

Po przywitaniu gości przez Komandora Zlotu Pana Marka Pisiewicza przed pomnikiem partyzantów, odśpiewano hymn Polski i delegacje złożyły wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze. Pan Władysław Żebrak przypomniał historię działania grup partyzantów podczas II wojny światowej, po czym nastąpiła część artystyczna w wykonaniu harcerzy ze Szkoły Podstawowej z Łomnicy Zdroju. Z kolei wspomnieniami o swoich ojcach podzielili się goszczący w spotkaniu synowie partyzantów, które to wspomnienia uzupełnił Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój Pan Zbigniew Janeczek. Podsumowania dokonał wiceprezes Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu Pan Stanisław Leśnik.
Potem część osób wraz z przewodnikiem Panią Dominiką Kroczek poszła na Polanę Jawor celem złożenia kwiatów na grobie zastrzelonego przez Niemców partyzanta 3Bat. 1 PSP AK Stanisława Wilgi psd. „Bury”. Natomiast pozostali uczestnicy biesiadowali przy ognisku i kiełbasce z grilla a tam zostały wręczone pamiątkowe odznaki rajdowe oraz broszurki dotyczące życia i działalności majora Juliana Zubka „Tatara” i jego partyzantów opracowane przez Pana Leszka Zakrzewskiego z Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu.
Pani Halina Haraf – Prezes Koła Grodzkiego PTTK w Piwnicznej – Zdroju złożyła na grobie dowódcy majora Juliana Zubka „Tatara” wiązankę kwiatów i zapaliła znicze od uczestników zlotu.
Głównym organizatorem Zlotu był Oddział PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie na zlot a sponsorom za pomoc: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego w Krakowie, Urzędowi Miasta w Nowym Sączu, Urzędowi Miasta i Gminy w Piwnicznej Zdroju, Pani Bożenie Danek i firmie „Danek” w Nowym Sączu, Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu, Spóldzielni Pracy „Piwniczanka” w Piwnicznej – Zdroju i Oddziałowi PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.

Komandor Zlotu: Marek Pisiewicz

Zdjęcia Anna Tobiasz