Uroczystość odsłonięcia obelisku na Przehybie

Uroczystość odsłonięcia obelisku poświęconego upamiętnienia działaczy Towarzystwa Tatrzańskiego, którzy w latach 1914-1918 swoją postawą przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości – w rocznicę 100 – lecia.

XIX Walny Zjazd PTTK obradujący w Warszawie w dniach 16-17.09.2017 r. podjął uchwałę w sprawie udziału Towarzystwa w obchodach stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uchwała ta w punkcie 3 zaleca „przypomnienie nazwisk postaci, które wniosły szczególny wkład w odzyskanie niepodległości oraz odbudowie polskiej niepodległości”. Realizując tą uchwałę Oddział PTTK „Beskid” w Nowym Sączu podjął niezwykle cenną i trwałą formę upamiętnienia tych działaczy, którzy czynnie włączyli się w to wiekopomne dzieło przynoszące niepodległość Polski i utrwalenie granic Rzeczypospolitej.
Na wniosek pomysłodawcy i inicjatora tej formy utrwalenia pamięci działaczy, Kolegi Adama Sobczyka Prezesa Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu – Zarząd Oddziału podjął uchwałę o wybudowaniu i odsłonięciu specjalnego obelisku. Obelisk stanął w Beskidzie Sądeckim obok schroniska i kaplicy pod wezwaniem Dobrego Pasterza na Przehybie. Na postumencie stanął kamienny piaskowiec z tablicą z brązu z napisem „Pamięci członków Towarzystwa Tatrzańskiego, którzy w latach 1914-1918 swoją postawą przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości”. Fachowym wykonaniem prac zostaliśmy społecznie wsparci przez pracowników Spółki Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu pod kierownictwem Prezesa Spółki Kol. Jerzego Kalarusa i Mariusza Szewczyka. Tablica z brązu została wykonana przez Pracownię Ślusarstwa Artystycznego „Arkadia” Rafał Kieć z Tarnowa, a o jej wykonanie troszczyli się społecznie Kol. Kol. Jan Bodziony i Marian Baran.
Uroczystość odsłonięcia obelisku odbyła się w niedzielę 4 listopada 2018 roku. Rozpoczęła ją okolicznościowa msza święta celebrowana przez Kapelana Oddziału księdza doktora Andrzeja Jedynaka , który podczas patriotycznej homilii nawiązał do 100 rocznicy oraz udziału członków Towarzystwa Tatrzańskiego w odzyskaniu niepodległości Polski i postawach patriotycznych działaczy, którzy z bronią w ręku lub dziełami literackimi, malarstwem, postawami patriotycznymi budzili ducha wolnościowego. Po mszy świętej w asyście sztandarów Oddziału PTTK ”Beskid” nastąpiło odsłonięcie obelisku. Aktu tego dokonali: członek Sejmiku Województwa Małopolskiego Patryk Wicher, członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Marian Ryba, Prezes Oddziału PTTK Adam Sobczyk. Obelisk poświęcił ks. dr Andrzej Jedynak. Kwiaty i znicze pod obeliskiem złożyli: Prezes Oddziału Adam Sobczyk, Wiceprezesi: Stanisław Leśnik i Michał Mółka w asyście działaczy Oddziału oraz Paweł Szczygieł Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz i Patryk Wicher członek Sejmiku Woj. Małopolskiego. Całością spraw organizacyjnych związanych z wykonaniem i odsłonięciem obelisku kierowała Kol. Dorota Pych – Sekretarz ZO PTTK „Beskid”.
Podsumowania uroczystości dokonał Kol. Adam Sobczyk – Prezes Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. W swoim wystąpieniu przedstawił historyczny udział działaczy Towarzystwa Tatrzańskiego w odzyskaniu niepodległości Polski w rożnych formach działalności. Wspomniał działaczy, którzy swoją postawą patriotycznego działania przyczynili się do odzyskania niepodległości Polski oraz walczyli o utrwalenie granic na południu Polski w tym w Komisjach Plebiscytowych na Spiszu i Orawie. Podziękował tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wykonania i odsłonięcia tego historycznego obelisku w 100 lecie Odzyskania Niepodległości Polski.
W uroczystościach wzięli udział licznie przybyli działacze turystyczni, członkowie władz Oddziału PTTK „Beskid”, członkowie PTTK , sympatycy Towarzystwa, turyści górscy. Prowadzący uroczystość Kol. Stanisław Leśnik – Wiceprezes Oddziału w imieniu zebranych serdecznie przywitał przybyłych zaproszonych gości na uroczystość, a byli to: Patryk Wicher-członek Sejmiku Województwa Małopolskiego, Marian Ryba – członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, Marek Kroczek Z-ca Dyrektora Oddziału Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Paweł Szczygieł – Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz, Andrzej Kalemba – członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK, Jerzy Kalarus – Prezes Spółki Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu, Marek Misztal – Prezes Oddziału PTTK „Pienińskiego” w Szczawnicy Zdroju, Andrzej Sproch- Prezes Oddziału PTTK w Krościenku n/Dunajcem, Jerzy Mrozek – Prezes Oddziału PTTK w Gorlicach, Barbara Szela – Prezes Koła Przewodników w Krościenku n/Dunajcem. Na zakończenie uroczystości odsłonięcia obelisku uczestnicy odśpiewali „Jeszcze Polska nie zginęła”- hymn narodowy.
Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali piękne okolicznościowe kotyliony wykonane społecznie przez Kol. Magdę Bułat członka Zarządu Oddziału PTTK „Beskid” , gospodarze schroniska PTTK na Przehybie częstowali wszystkich uczestników spotkania kawą i herbatą a ciasto ufundowała Ciastkarnia-Piekarnia „DANEK” Państwa Bożeny i Andrzeja Danek z Nowego Sącza.
Dla historii i pamięci przebieg uroczystości odsłonięcia obelisku wpisano do Kroniki Ośrodka Historii Turystyki Górskiej PTTK na Przehybie.

Stanisław Leśnik
Wiceprezes ZO PTTK „Beskid” w Nowym Sączu

Zdjęcia Marek Nowakowski