Tradycyjny Oddziałowy Opłatek PTTK

15 stycznia członkowie i działacze oraz sympatycy PTTK spotkali się na tradycyjnym Opłatku.
„W imieniu Zarządu Oddziału PTTK „Beskid” pragnę złożyć życzenia zdrowia i pomyślności. Niech ten Nowy Rok 2018 będzie rokiem spełnienia naszych marzeń i celów których realizacja niech przebiega w zdrowiu i radości. Tak jak Gwiazda Betlejemska prowadziła pasterzy do Betlejem tak niech dla nas będzie przewodnikiem po turystycznych szlakach.” – składał życzenia prezes Adam Sobczyk
Na wstępie tradycyjnie jak co roku minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków i działaczy PTTK, a byli nimi: Józefa Sawicka, Ryszard Sobczyński, Lucyna Szymańska oraz Ignacy Gomółka.
Spotkanie było okazją nie tylko do złożenia sobie życzeń i łamania się opłatkiem, ale i do podsumowania roku 2017. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. że w 2017 roku PTTK liczyło 1143 członków (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 44 osoby), zrzeszonych w 21 kołach i klubach PTTK. W 2017 odbyło się ok. 230 wycieczek dla ok. 7.400 osób. Skierowano serdeczne podziękowania dla pracowników i dla wszystkich działaczy naszego Oddziału.
Podziękowano też wszystkim urzędom i firmom wspierającym działalność PTTK, a w szczególności : Ministerstwu Sportu i Turystyki w Warszawie, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego w Krakowie, Urzędowi Miasta Nowego Sącza, Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu, Zarządowi Głównemu PTTK w Warszawie, Spółce z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu, Spółdzielni Pracy „Piwniczanka” w Piwnicznej Zdroju, Piekarni-Ciastkarni Bożeny i Andrzeja Danek z Nowego Sącza.
Gośćmi na Opłatku PTTK byli : Janusz Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza, Wojciech Piech – Z-ca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, ks. Proboszcz dr Jerzy Jurkiewicz z Bazyliki św. Małgorzaty w Nowym Sączu, ks. dr Andrzej Jedynak – Kapelan O/PTTK „Beskid” w N. Sączu, Paweł Szczygieł – Nadleśniczy z Nadleśnictwa w St. Sączu, Andrzej Stawiarski z Nowosądeckiej Izby Turystycznej oraz Mecenas Marian Bieniek z Firmy SBBS Nowy Sącz prowadzący obsługę prawną w O/PTTK.
Wystrój sali, wspaniałe wypieki oraz obsługę kelnerską przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Sączu pod opieką pani Anety Durlak-Jamro .
Spotkanie uświetnił występ kolędniczy Zespołu „Sądeczoki” z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu pod kierownictwem artystycznym pani Barbary Sławeckiej. Pani Joanna Albrzykowska-Clifford zagrała na pianinie, a p. Małgorzata Wróbel na gitarze. Na koniec tradycyjnie w przyjacielskiej atmosferze odśpiewano kolędy.
Zdjęcia Jan Bodziony