Spotkanie opłatkowe w Oddziale PTTK „Beskid” w Nowym Sączu 14 stycznia 2019 r.

 

Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się o godz. 17-tej w sali klubowej Oddziału PTTK „Beskid”  od występu młodych artystów z Pałacu Młodzieży – Sądeczoków. Podopieczni pani Barbary Sławeckiej przedstawili dawne zwyczaje związane z kolędowaniem oraz zaśpiewali niezwykle popularne kolędy.

Po tym niezwykle klimatycznym wprowadzeniu otwarcia spotkania dokonał Prezes Oddziału Adam Sobczyk.Przywitał zaproszonych gości i licznie zgromadzonych działaczy. Wśród przybyłych obecni byli: Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Patryk Wicher, Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego Andrzej Zarych, Prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej Andrzej Danek, Prepozyt Bazyliki Kolegiackiej w Nowym Sączu ks. dr Jerzy Jurkiewicz, Kapelan O/PTTK ks. dr Andrzej Jedynak, Dariusz Izworski z Biura Prasowego Urzędu Miasta Nowego Sącza i Bożena Danek z Firmy „DANEK” z Nowego Sącza.

Następnie poprosił o minutę ciszy i uczczenie pamięci zmarłych działaczy, członków PTTK      w 2018 r. Zmarli to: Ignacy Gomółka, Józef Długosz, Aleksandra Furtak, Włodzimierz Lupa, Jolanta Bobek, Jacek Dobosz, Witold Orchel, Kazimierz Śliwa.

W dalszej kolejności przystąpił do podsumowania działalności oddziału w 2018 r.

Stan członków PTTK z opłaconą składką wyniósł 1.161 osób w porównaniu z 2017 r. wzrósł     o 13 członków. Działały 22 koła i kluby PTTK w tym: 17 szkolnych kół oraz 5 grodzkich (Koło Grodzkie Nowy Sącz i Piwnicza Zdrój, Koło Terenowe Brzesko, Koło Turystyki Rodzinnej „Familiada” i Yacht Club).

Najliczniejsze koła to: Grodzkie Nowy Sącz – Prezes Tadeusz Maciaś – 428 osób

SKKT PTTK przy I LO w Nowym Sączu – Opiekun Piotr Rychlewski – 129 osób

SKKT PTTK przy SP Nr 8 w Nowym Sączu – Opiekunka Dorota Zielińska – 111 osób

Ilość zorganizowanych imprez w 2018 to liczba 408 w których wzięło udział 11.502 uczestników. Porównanie z rokiem 2017 to 449 imprez ale mniej uczestników bo 10.161.

Dokonania Komisji w 2018 r. były następujące:

Komisja Turystyki Górskiej – przew. Janusz Pietrzak zorganizowała 11 imprez dla 1.686 osób. Terenowy Referat Weryfikacyjny przyznał 174 odznaki GOT, 7 odznak Korona Beskidu Sądeckiego oraz 17 odznak Małopolski Szlak Papieski. Znakarze odnowili 135,5 km szlaków górskich na ogólną ilość 361 km, zamontowali 3 słupy do drogowskazów oraz 10 drogowskazów oraz 5 tabliczek z nazwami szczytów z Korony Beskidu Sądeckiego oraz 2 mapy schematyczne. Komisja zrzesza 40 Przodowników GOT.

Komisja Turystyki Narciarskiej – przew. Edward Borek zorganizowała 87 wycieczek narciarskich dla 373 osób. Znakarze przygotowali do sezonu zimowego 152 km turystycznych szlaków narciarskich w Paśmie Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej i 20 km szlaków w Gorcach co łącznie stanowi 172 km.

Komisja Turystyki Rowerowej – przew. Wiesław Wcześny zorganizowała 5 imprez rowerowych dla 145 osób. Utrzymuje 85 km górskich szlaków rowerowych w Beskidzie Sądeckim w Paśmie Jaworzyny Krynickiej.

Koło Przewodników – prezes Wiesław Piprek zrzesza 158 przewodników z uprawnieniami tatrzańskimi, beskidzkimi, terenowymi i pilota wycieczek. Zorganizowano 13 imprez  w których udział wzięło 312 przewodników.

Yacht Club – komandor Tomasz Salamon zrzesza 25 członków-żeglarzy posiadających uprawnienia żeglarza jachtowego i sternika jachtowego. Zorganizowano 23 imprezy żeglarskie w których udział wzięło 280 żeglarzy. Zorganizowano  8-dniowy obóz żeglarski dla 10 młodych żeglarzy w Pszczynie sfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki    w Warszawie. 

Komisja ds. Młodzieży – przew. Władysław Żebrak, zrzesza 17 szkolnych kół PTTK liczących 685 osób co stanowi 59 % wszystkich członków PTTK. Komisja zorganizowała 4 imprezy w których udział wzięło 213 osób.

Komisja Integracji z Niepełnosprawnymi – przew. Michał Mółka, zorganizowała 11 imprez  pod hasłem „Wojaże za jeden uśmiech” w których udział wzięło 537 osób w tym 187 osób niepełnosprawnych i 95 młodzieży szkolnej jako wolontariusze. Komisja uczestniczyła także w inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich ORION w Nowym Sączu oraz Fundacji Poza Horyzonty Jana Meli w rajdzie Jaśka Meli.

Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego – prezes Marek Lorczyk zrzesza 80 członków, którzy posiadają Kartę Taternika Jaskiniowego a 6 osób posiada uprawnienia Instruktora Polskiego Związku Alpinizmu. Zorganizowano 33 imprezy speleologiczne w których uczestniczyło 158 osób oraz kurs taternika jaskiniowego, który ukończyło 3 osoby uzyskując uprawnienia do samodzielnej działalności. W 2018 r. SKTJ obchodził  jubileusz 35-lecia działalności.

Komisja Krajoznawcza – przew. Tadeusz Czubek zorganizowała 11 imprez w których udział wzięło 571 osób. Trzydniową majową wycieczkę do Warszawy zorganizowano pod hasłem 100-lecie niepodległości jak również rocznicowe wycieczki szlakiem pierwszych bojów marszałka Józefa Piłsudskiego w Beskidzie Wyspowym. Muzeum zamek w Łańcucie zwiedzano w ramach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 60+ zwiedzali seniorzy korzystając z biletów ulgowych.

Koło Grodzkie Nowy Sącz – prezes Tadeusz Maciaś to największe koło w oddziale, które zrzesza 428 osób (co stanowi 36,9 % wszystkich członków). Organizowało wycieczki w każdą niedzielę dla mieszkańców Nowego Sącza i okolic Odbyło się 57 wycieczek autokarowo-pieszych w których uczestniczyło 2.256 osób. Były też kilkudniowe wycieczki zagraniczne: 17-dniowa wycieczka do Hiszpanii, 6-dniowa do Czech i Niemiec oraz krajowe: 4-dniowa w Sudety, 2-dniowe Jura Krakowsko-Częstochowska, po Beskidzie Wyspowym, Beskid Niski     i Bieszczady.  

Koło Grodzkie w Piwnicznej Zdroju – prezes Halina Haraf zrzesza 18 członków          i zorganizowało 5 imprez  górskich w których uczestniczyło 957 osób. Działalność koła skupiona była na opiece Doliny Pamięci „Jackowa Pościel” a polegała ona na pielęgnacji terenu, drobnych naprawach, konserwacjami daszku na kapliczce Jana Pawła II. Promowano też Piwniczną przez organizowanie spacerów krajoznawczych i historycznych po mieście i okolicy.

Koło Terenowe PTTK w Brzesku – prezes Cecylia Jabłońska zrzesza 11 członków           i zorganizowało 26 wycieczek w których udział wzięło 1.073 osoby w tym słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brzesku. Koło było organizatorem 22 wykładów w których uczestniczyło 1.100 słuchaczy.

Koło Turystyki Rodzinnej PTTK „Familiada” – przew. Magdalena Tomasiak zrzesza 46 członków i zorganizowała 5 wycieczek rodzinnych  (rodzice, dzieci) w których udział wzięło 250 osób.

Najważniejsze imprezy roku 2018:

– 15 kwietnia – XV Małopolskie Rozpoczęcie Sezonu Turystyki Górskiej PTTK na Przehybie zorganizował O/PTTK w Nowym Sączu (wspólnie z Oddziałem Krakowskim i Tarnowskim) w którym udział wzięło 900 osób.

– 18-20 maja –  5-osobowa drużyna z SKKT PTTK Nr 46 przy Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju wraz z opiekunką Magdaleną Kucabą reprezentująca nasz oddział PTTK na XIV Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Wiejskiej PTTK w Elblągu zdobyła I miejsce w klasyfikacji generalnej powtarzając sukces z 2017 r.

– 20 września – oddział „Beskid” wraz z KTG i Komisją ds. Młodzieży zorganizował XXXIX Turystyczny Zlot im. mjr Juliana Zubka „Tatara” na Hali Łabowskiej w którym udział wzięło 600 osób w tym rodziny byłych partyzantów oraz młodzież szkolna.

– 28 października – w odsłonięciu pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu udział wzięły 2 nasze poczty sztandarowe.

– 29 i 30 października – pamięć o zmarłych członkach PTTK – przewodnicy, pracownicy, działacze  i młodzież z SKKT PTTK przy SP Nr 7 w Nowym Sączu i SP w Nawojowej roznieśli znicze na groby zmarłych działaczy, pracowników biura, przewodników i członków PTTK. Znicze z okolicznościowymi wstążeczkami zawierały także informację o różańcu i Mszy św. w Bazylice św. Małgorzaty w dniu 6.11.2018 r.

– 1 listopada – w ramach akcji „Ratujmy Sądeckie Nekropolie” kwestowaliśmy na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu.

– 30 października – w siedzibie O/PTTK odbyła się konferencja prasowana na temat odsłonięcia obelisku na Przehybie w dniu 4 listopada 2018r. „Pamięci członków Towarzystwa Tatrzańskiego, którzy w latach 1914-1918  swoją postawą przyczynili się do odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz otwarcia wystawy na płycie Rynku „Niepodległość rodziła się także w Karpatach”.

– Główne uroczystości odsłonięcia obelisku na Przehybie poprzedziła Msza św. w Kaplicy Dobrego Pasterza. W Zlocie udział wzięli licznie turyści z oddziału nowosądeckiego i innych oddziałów woj. małopolskiego. Każdy uczestnik uroczystości otrzymał stosowny kotylion z akcentem rocznicy niepodległości. Odsłonięcia obelisku dokonali: Patryk Wicher członek Sejmiku Województwa Małopolskiego, Marian Ryba członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego i Adam Sobczyk prezes oddziału.

– Dopełnieniem uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości na Przehybie było jeszcze otwarcie wystawy na płycie Sądeckiego Rynku 5 listopada 2018 r. pn. „Niepodległość rodziła się także w Karpatach”, którą przywieziono z COTG PTTK w Krakowie. Po obejrzeniu wystawy dyrektor COTG Jerzy Kapłon w Sali klubowej O/PTTK wygłosił wykład „Listopad 1918 we Lwowie”.

– 11 listopada – w miejskich uroczystościach 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości przy Pomniku Niepodległości na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu okolicznościowy wieniec złożyli prezesi oddziału a 2 nasze poczty sztandarowe uczestniczyły w dalszej części uroczystości tj. we Mszy św. w Kościele św. Kazimierza i pod Dębem Wolności na Plantach, gdzie odbyło się patriotyczne śpiewanie.

Na zakończenie swego wystąpienia prezes oddziału podziękował za wsparcie Urzędowi Miasta Nowego Sącza, Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu, Ministerstwu Sportu i Turystyki w Warszawie, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego w Krakowie, Zarządowi Głównemu PTTK w Warszawie, Spółce z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu, Spółdzielni Pracy „Piwniczanka” w Piwnicznej Zdroju i Piekarni-Ciastkarni Bożeny i Andrzeja Danek z Nowego Sącza. Następnie podziękował pracownikom biurowym PTTK, działaczom naszego Oddziału za wielką pracę i atmosferę jaką tworzą.

Podziękował także pani Anecie Durlak-Jamro nauczycielce zawodu z Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Sączu  wraz z młodzieżą za usługę cateringową na naszym spotkaniu.

Siostrze Felicji  i młodzieży z Zespołu Szkół Gastronomicznych SS Niepokalanek w Nowym Sączu podziękował za piękne i pyszne ciasteczka, które są dzisiaj na stołach.

Zadeklarował w 2019 r. wykonanie  remontu dachu, którego nie wykonano w 2018 r.z powodu braku wykonawcy.

Życzenia zdrowego i obfitującego w przeżycia turystyczno-krajoznawcze Nowego 2019 roku pełnego satysfakcji i radości złożyli Prezes Adam Sobczyk, Prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel i Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Patryk Wicher.

Po modlitwie odmówionej przez Prepozyta Bazyliki Kolegiackiej ks. dr Jerzego Jurkiewicza i Kapelana ks. dr Andrzeja Jedynaka uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia przełamując się opłatkiem i nastąpiło wspólne kolędowanie.

Opracował: Tadeusz Czubek – Członek Zarządu Oddziału PTTK „Beskid”

Zdjęcia: Dariusz Izworski – Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza