Spotkanie Noworoczne w Oddziale PTTK „Beskid”

Spotkanie Noworoczne w Oddziale PTTK „Beskid” w Nowym Sączu 20 stycznia 2020 r.

Noworoczne spotkanie działaczy Oddziału PTTK „Beskid” odbyło się 20 stycznia 2020 r.    w siedzibie Oddziału. Przełom roku zawsze jest czasem podsumowań i snucia planów na przyszłość.
W uroczysty nastrój wprowadził krótki występ „Sądeczoków” z Pałacu Młodzieży pod kierownictwem Pani Małgorzaty Grodzkiej-Kądziołki.
Wiceprezes Oddziału PTTK Kol. Stanisław Leśnik poprosił zebranych, by uczcić minutą ciszy zmarłych działaczy i członków PTTK w 2019 r. A były to:

1. Ciesielczyk Halina – członek Koła Grodzkiego PTTK w Nowym Sączu
2. Kuciakowska Jadwiga – przewodniczka
3. Kłys Elżbieta – przewodniczka
4. Wojtas Maria – przewodniczka
5. Mroczkowska Elżbieta – żona byłego prezesa O/PTTK śp. Jerzego Mroczkowskiego
6. Wojtas Teresa – przewodniczka i opiekunka SKKT PTTK

Następnie powitał zaproszonych gości. A byli to:

Patryk Wicher – Poseł RP
Wojciech Piech – Sekretarz Województwa Małopolskiego
Justyna Tokarczyk – Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Małgorzata Kalczyńska – Urząd Miasta Nowego Sącza
Andrzej Danek – Prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej
Lucyna Sieja – Wiceprezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej
Paweł Szczygieł – Nadleśniczy Nadleśnictwa w Starym Sączu
Marek Kroczek – Z-ca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych woj. Małopolskiego
Mariusz Szewczyk – Prokurent Spółki „Karpaty” Schroniska i Hotele PTTK w Nowym Sączu
Ks. dr Andrzej Jedynak – Kapelan O/PTTK „Beskid” w Nowym Sączu
Rafał Gajewski – Portal Sądeczanin
Krzysztof Stachura – Portal Sądeczanin
Jan Kulig –Zajazd PTTK „Pod Roztoką” w Rytrze
Bożena Danek – Firma „Danek” Nowy Sącz

Spotkanie noworoczne było też okazją do wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych. Wśród nich znalazł się Kol. Wiesław Wcześny, który od 1978 r. (przez 41 lat) był Przewodniczącym Komisji Turystyki Rowerowej. W tym czasie zorganizował 120 rajdów rowerowych i jest jednym z najstarszych członków PTTK. W dowód uznania za wieloletnią pracę na rzecz Towarzystwa otrzymał Medal Polonia Minor przyznany przez Zarząd Województwa Małopolskiego w Krakowie, Grawerton z O/PTTK w N.Sączu, oraz upominki z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie oraz od Prezydenta miasta Nowego Sącza Pana Ludomira Handzla w postaci II wydania Encyklopedii Sądeckiej autorstwa Jerzego Leśniaka.

Kol. Wiesław Wcześny w swoim wystąpieniu dziękował rodzinie za pomoc                             w organizowaniu rajdów, za sponsoring, pomoc syna w przygotowaniu dokumentacji, projektowaniu odznak itp. Dziękował też Członkom Zarządu Oddziału, pracownikom, władzom miejskim, powiatowym i gminnym za wszelką pomoc w działalności komisji rowerowej. Pozdrowił też będącego na sali najstarszego członka tejże komisji                    Kol. Adama Hebenstreita.
Podczas Spotkania Noworocznego Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Turystyki” otrzymał Kol. Wacław Gutowski, zaś odznakę 50-lat w PTTK „Beskid” otrzymali: Kol.Kol. Maria Talaga, Leszek Nowak, Piotr Piwowar a także Wacław Gutowski. Z kolei odznakę                25 lat w PTTK „Beskid” odebrali: Kol.Kol. Edward Borek, Bożena Frey, Małgorzata Kotarba, Marek Kroczek, Bożena Sciurka, Maria Truchan, Józef Truchan, Piotr Truchan, Paweł Truchan.
Upominki i podziękowania otrzymał również Kol. Mariusz Szewczyk Prokurent w Spółce „Karpaty” za wspieranie inwestycji „wymiana dachu na budynku”, był społecznym Inspektorem Nadzoru Budowy oraz Pani Bożena Danek z Piekarni-Ciastkarni „Danek”       z Nowego Sącza. Również upominkiem obdarowany został 3-letni Michałek Truchan          z okazji wstąpienia do PTTK.

Podczas spotkania Prezes Oddziału Kol. Adam Sobczyk przypomniał długą listę imprez zorganizowanych przez Komisje i Koła. Zaprezentowany został wstępny plan na rok 2020.
W Oddziale działa 10 komisji i klubów: Komisja Turystyki Górskiej, Narciarskiej, Rowerowej, Krajoznawcza, Opieki nad Zabytkami, do spraw Młodzieży, Integracji                 z Niepełnosprawnymi, Koło Przewodników, Yacht Club i Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego.
W 2019 r. Komisje i Koła zorganizowały 402 imprezy turystyczne w których udział wzięło 8.600 osób. Były to wycieczki górskie, narciarskie, rowerowe, krajoznawcze, żeglarskie, speleologiczne.

Stan członków PTTK z opłaconą składką członkowską w 2019 r. wyniósł 1.104 osoby. Działały 22 koła i kluby PTTK w tym: 17 szkolnych kół oraz 5 grodzkich (Koło Grodzkie Nowy Sącz i Piwnicza Zdrój, Koło Terenowe Brzesko, Koło Turystyki Rodzinnej „Familiada” i Yacht Club).
Najliczniejsze koła to:
Grodzkie Nowy Sącz – Prezes Tadeusz Maciaś – 444 osoby
Szkoły średnie:
SKKT PTTK przy I LO w Nowym Sączu – Opiekun Piotr Rychlewski – 159 osób
Szkoły podstawowe:
SKKT PTTK przy SP Nr 8 w Nowym Sączu – Opiekunki: Dorota Zielińska i Joanna Piech – 103 osoby

W 2014 r. Koło Grodzkie nawiązało współpracę z Klubem Słowackich Turystów „Tatran”    z Preszowa. Efektem tej współpracy są wycieczki po górach Polski i Słowacji, ale nie tylko wędrowanie. I tak od 5 lat turyści spotykają się wspólnie kilka razy w roku w mniejszym lub większym gronie na odkrywaniu nieznanych dla drugiej strony zakątków swego kraju. W 2019 r. członkowie Koła Grodzkiego uczestniczyli w 7 takich spotkaniach,                           4 zorganizowali Słowacy i 3 Polacy. Były to wycieczki 1 i 2-dniowe. Do tej pory Koło Grodzkie koncentrowało się na wyprawach pieszych, a ostatnio są także wycieczki rowerowe. Warto podkreślić, że relacje polsko-słowackie umacniają się. Atmosfera na wycieczkach jest bardzo miła. Coraz lepiej Polacy i Słowacy się rozumieją i nie przeszkadza im, że każdy mówi w swoim języku. Dogadują się całkiem nieźle.

Prezes Oddziału pochwalił się również sukcesami w roku 2019 r.

28.06.2019 r. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Beskid” w Nowym Sączu zwyciężyło w Plebiscycie Salon Przemysłu Turystycznego uzyskując tytuł MARKA TURYSTYCZNA ROKU 2018. Wręczenie tej prestiżowej nagrody odbyło się podczas uroczystej gali w Pijalni Głównej w Krynicy Zdroju. Nagrodą był także czek na kwotę  5.000 zł. do wykorzystania w kampanii medialnej w portalu Sądeczanin.info                          i miesięczniku „Sądeczanin”.

10-12.05.2019 r. Drużyna z SKKT PTTK Nr 46 przy SP w Łomnicy Zdroju w składzie Klaudia Bołoz, Martyna Dulak, Martyna Porębska, Anna Sopata, Emilia Toczek wraz           z opiekunką Magdaleną Kucabą zająła ponownie 1 miejsce w prezentacji walorów rodzinnej Ziemi na XV Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Wiejskiej PTTK, który odbył się na terenie Pojezierza Brodnickiego w województwie kujawsko-pomorskim na terenie Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku.

21.10.2019 r. Kol. Tadeusz Czubek podczas uroczystej gali z okazji 20-lecia Nowosądeckiej Izby Turystycznej, która odbyła się w Hotelu IBIS STYLES odebrał „Sądecki Laur 2019”    w kategorii „Osobowość Sądeckiej Turystyki”.

Oddział utrzymuje 796,1 km szlaków z których korzystają nie tylko Sądeczanie ale i turyści odwiedzający nasz region. 23 znakarzy odnowiło w 2019 r. 316 km – szlaków górskich      146 km i narciarskich 170 km. Wykonano i osadzono 10 drogowskazów, 60 tyczek kierunkowych, 5 słupów stanowiskowych, dokonano renowacji 35 starych słupów                  i zamontowano 92 urządzenia informacyjne.
Komisja Turystyki Rowerowej PTTK utrzymuje 3 szlaki w tym 85 km górskich szlaków rowerowych w Beskidzie Sądeckim.
Terenowy Referat Weryfikacyjny przyznał 122 odznaki GOT PTTK, 12 odznak Dziecięca GOT PTTK w Góry, 7 odznak Za Wytrwałość i 11 odznak Korona Beskidu Sądeckiego, łącznie 152 szt.
W 2019 r. miały miejsce 2 kursy a to kurs taternika jaskiniowego, który ukończyło 3 osoby, zaś 10 maja 2019 r. rozpoczął się kurs przewodnika beskidzkiego, na który uczęszcza         28 osób.

Jubileusze:

2-3.03.2019 r. w Bacówce PTTK w Bartnem odbył się Jubileusz 35 lecia Sądeckiego Klubu
Taternictwa Jaskiniowego PTTK.
1.10.2019 r. w Sali klubowej O/PTTK odbyły się uroczyste obchody 65 lecia Koła Przewo-
dników. Czworo przewodników obchodziło jubileusze swoich urodzin: Kol. Kol. Władysława Głuc 90-te, Stanisław Leśnik, Jerzy Baranowski i Antoni Piotrowski 80-te. Wszyscy Jubilaci otrzymali okolicznościowe torty.

17.06.2019 Kol. Marta Machowska pracownica biura O/PTTK obchodziła jubileusz         40-lecia pracy zawodowej.
4.11.2019 r. Kol. Iwona Leśniak pracownica biura O/PTTK obchodziła jubileusz                35-lecia pracy zawodowej.

Remonty w budynku O/PTTK „Beskid”

9.07.2019 – rozpoczęto remont dachu przez Firmę EKO-REM-BUD Jan Cabak z Łabowej. Funkcję Społecznego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnił mgr inż. Mariusz Szewczyk członek naszego O/PTTK a na co dzień Prokurent Spółki Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu, natomiast społeczny nadzór nad pracami remontowymi z ramienia Oddziału pełnił Kol. inż. Jan Bodziony – Członek Zarządu Oddziału PTTK.

Prezes podziękował Kol. Wiesławowi Leśniarze – Gazdzie Betlejemki i Kol. Marianowi Baranowi za pomoc w pracach remontowych w budynku Oddziału PTTK i podwórzu oraz w Betlejemce i wokół niej na Przehybie.

15.10.2019 – zakończyły się prace remontowe w budynku O/PTTK prowadzone przez Firmę EKO-REM-BUD – Jan Cabak z Łabowej.

Sztandary O/PTTK uczestniczyły w uroczystościach:

9-10.03. podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników Turystycznych                        na Jasnej Górze
3.05 – w 228 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
19.05 – w VII Zjeździe Sądeczan na Starosądeckich Błoniach przy Ołtarzu Papieskim
20.06 – podczas uroczystości Bożego Ciała na Sądeckim Rynku
19.09 – na Hali Łabowskiej na 40 jubileuszowym Zlocie im. mjr Juliana Zubka „Tatara”
5.11 – w Bazylice św. Małgorzaty na Różańcu Wypominkowym i Mszy św. za spokój dusz zmarłych działaczy, przewodników, pracowników, członków O/PTTK i Spółki „Karpaty”    w Nowym Sączu
11.11 – w 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
oraz na pogrzebach Koleżanek i Kolegów z O/PTTK.

29 i 30.10.2019 r. Roznoszono znicze na Cmentarzach w Gołąbkowicach i przy ul. Rejtana oraz po innych cmentarzach, gdzie znajdują się groby zmarłych działaczy, pracowników       i członków PTTK.

5.11.2019 w Bazylice św. Małgorzaty odmówiony został Różaniec Wypominkowy oraz odprawiona została Msza św. przez Ks. Kapelana Andrzeja Jedynaka i Przewodnika PTTK Ks. Krzysztofa Czecha Proboszcza z Parafii w Piwnicznej Zdroju za spokój dusz zmarłych działaczy, przewodników, pracowników, członków O/PTTK i Spółki „Karpaty” w Nowym Sączu.

1.11.2019 r. W ramach akcji „Ratujmy Sądeckie Nekropolie” kwestowaliśmy na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu przy bramie od ul. Stolarskiej.
26.01.2019 r. Ks dr Zenon Tomasiak – Kapelan Taterników Jaskiniowych PTTK przy pamiątkowym obelisku znajdującym się na Niemcowej w Dolinie Pamięci odprawił Mszę św. w 15 rocznicę śmierci przyjaciół z Sądeckiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego PTTK, którzy zginęli w lawinie w Tatrach: Anny Antkiewicz, Magdaleny Jarosz, Piotra Trzeszczonia i Daniela Rusnarczyka.

2.06.2019 r. Ks. dr Zenon Tomasiak – Kapelan SKTJ PTTK od kilku lat odprawia Mszę św. która odbywa się 30 metrów pod ziemią w Jaskini Wiercica pod Częstochową w intencji tych którzy zginęli w górach i jaskiniach świata. Jest ona transmitowana dla wiernych zebranych na powierzchni. Organizatorem corocznych spotkań grotołazów jest „Speleo” Myszków.

17.12.2019 r. Karta Nowosądeczanina – PTTK Oddział „Beskid” w Nowym Sączu podjął uchwałę o przystąpieniu do Programu Karta Nowosądeczanina w roli Partnera. Proponujemy udzielanie 10 % zniżek na 1-dniowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze organizowane przez Oddział na terenie kraju.

Prezes Adam Sobczyk przypomniał, że Członkowie PTTK, którzy mają na bieżąco opłaconą składkę członkowską posiadają dodatkowy bonus w postaci ubezpieczenia od NNW            w TU Ergo Hestia w Sopocie. Taką umowę zawarł Zarząd Główny PTTK w Warszawie.

Na zakończenie swego wystąpienia Prezes Oddziału podziękował za wsparcie: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego w Krakowie, Urzędowi Miasta Nowego Sącza, Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu, Zarządowi Głównemu PTTK                     w Warszawie, Spółce z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu, Spółdzielni Pracy „Piwniczanka” w Piwnicznej Zdroju i Piekarni-Ciastkarni Bożeny               i Andrzeja Danek z Nowego Sącza. Następnie podziękował pracownikom biurowym PTTK, działaczom naszego Oddziału za wielką pracę i atmosferę jaką tworzą.

Opracował: Tadeusz Czubek – Członek Zarządu Oddziału PTTK „Beskid”
Zdjęcia Anna Tobiasz