Składki członkowskie PTTK można opłacić przelewem

 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PTTK można opłacać przelewem.

Zarząd Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu informuje, że  w zaistniałej sytuacji stanu podwyższonego ryzyka epidemiologicznego członkowie PTTK O/”Beskid” mają możliwość   opłacania składek członkowskich przelewem na konto Oddziału.                                          Numer konta:  05 1240 4748 1111 0000 4872 1464

Należy podać imię i nazwisko, nazwę koła. Do ubezpieczenia NNW liczy się data dokonania wpłaty na konto. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny   18 443 74 57            od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00

Dla ułatwienia podajemy wysokość składki członkowskiej PTTK za 2021 rok.

65 zł. składka normalna,                                                                                                                   40 zł. składka ulgowa – emeryci, renciści, składka rodzinna, bezrobotni, osoby pobierające zasiłek przedemerytalny,                                                                                              30 zł. opiekunowie SKKT, osoby małoletnie do ukończenia     16 roku życia, młodzież szkolna i studenci do 26 roku życia.

Odbiór znaczków nastąpi w terminie późniejszym w biurze O/PTTK „Beskid”  w Nowym Sączu, Rynek 9