SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PTTK można opłacać przelewem

Zarząd Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu informuje, że  w zaistniałej sytuacji stanu podwyższonego ryzyka epidemiologicznego członkowie PTTK O/”Beskid” mają możliwość  od dnia 23 marca 2020 r. opłacania składek członkowskich przelewem na konto Oddziału Nr:  05 1240 4748 1111 0000 4872 1464

Należy podać imię i nazwisko, nazwę koła. Do ubezpieczenia NNW liczy się data dokonania wpłaty na konto. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny  18 443 74 57

Dla ułatwienia podajemy wysokość składki członkowskiej PTTK za 2020 rok.                       65 zł.   składka normalna,                                                                                                                      40 zł. składka ulgowa – emeryci, renciści, składka rodzinna, bezrobotni, osoby pobierające zasiłek przedemerytalny,                                                                                                                     30 zł. opiekunowie SKKT, osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, młodzież szkolna i studenci do 26 roku życia.

Odbiór znaczków  w biurze O/PTTK „Beskid”  w Nowym Sączu, Rynek 9.