Sądecki Laur Turystyczny dla kol. Tadeusza Czubka

W dniu 21. 10. 2019 r. odbyła się w Hotelu IBIS STYLES w Nowym Sączu
uroczysta Gala związana z 20-leciem Nowosądeckiej Izby Turystycznej,
w której udział wzięli: wiceprezes Oddziału PTTK „Beskid” Stanisław
Leśnik, Członek Zarządu Oddziału Tadeusz Czubek i Przewodniczący Komisji
Opieki nad Zabytkami Edward Storch.
Koledze Tadeuszowi Czubkowi przyznano Sądecki Laur Turystyczny 2019 w
kategorii Osobowość Sądeckiej Turystyki „Za dokonania oraz inicjatywę na
niwie turystycznej”.

Autorem zdjęcia jest Kol. Edward Storch