Rozpoczęcie Kursu Przewodnickiego

I N F O R M U J E M Y,
że rozpoczął się K U R S
na uprawnienia
Przewodnika Górskiego Beskidzkiego III klasy

Kandydat na kurs powinien odpowiadać następującym wymogom:
– mieć ukończone 18 lat;
– posiadać ukończoną co najmniej szkołę średnią;
– posiadać stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika górskiego;
– nie był karany za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego;
– być członkiem PTTK.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie Oddziału w układzie: piątek popołudniu i sobota, natomiast wycieczki szkoleniowe w soboty i niedziele.

Szkolenie teoretyczne obejmuje 140 godzin wykładów i ćwiczeń, natomiast zajęcia praktyczne obejmują 40 dni wycieczkowych po terenie przyszłych uprawnień.

Koszt kursu 3.000 zł – płatne w III ratach