Przewodnik po zabytkach Nowego Sącza

przewodnik

Koło Przewodników Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Beskid”
w Nowym Sączu z okazji Jubileuszu 60-lecia swego istnienia w czerwcu 2014 r. wznowiło wydanie
uaktualnionego „Przewodnika po zabytkach Nowego Sącza” – jest to praca zbiorowa pod redakcją
Ireny Styczyńskiej i Wiesława Piprka.

Autorami są: Jerzy Baranowski, Władysława Głuc, Stanisław Korusiewicz, Dominika Kroczek, Anna
Listwan, Wiesław Piprek, Irena Styczyńska, Maria Talaga, Witold Tokarski, Anna Totoń, Jadwiga Wawro i Zbigniew Zieliński.

Konsultacja historyczna – Leszek Migrała
Grafiki – Edward Storch
Fotografie – gocekphotogallery.com

Jest to wydanie piąte poprawione i uzupełnione o wymiarach 13 cm x 20 cm, klejony w oprawie twardej
i kolorowej, liczący 95 stron (od str. 92 do 95 – Informator przydatny turystom) oraz 25 stron papieru kredowego na których znajduje się 48 kolorowych zdjęć i 6 stron papieru kredowego na których znajduje się
6 reklam sponsorów.

W przewodniku tym czytelnik znajdzie między innymi: historię miasta Nowego Sącza, informacje
o zabytkowych budowlach z czasów od średniowiecza do współczesności, wybrane legendy związane
z miastem.
Do przewodnika dołączony jest plan miasta Nowego Sącza z zaznaczonymi obiektami zabytkowymi.
Cena sprzedaży przewodnika brutto – 12,60 zł.
Do nabycia w sekretariacie Oddziału.