Pamiętajmy o tych którzy odeszli 2018

Zdjęcia Emilian Konopczyk


Zdjęcia Jan Bodziony