Najwyższa godność PTTK dla Stanisława Leśnika

W dniach 15-16 września 2017 w Warszawie odbył się XIX Walny Zjazd PTTK, na którym nasz Oddział reprezentowali: Adam Sobczyk, Michał Mółka, Stanisław Leśnik, Wiesław Piprek, Cecylia Serwin-Jabłońska. Miło nam poinformować, że Kolega Stanisław Leśnik został odznaczony godnością Członka Honorowego PTTK. Turystycznego bakcyla złapał już w I LO i tak mu zostało do dzisiaj. Od 2005 r. jest na zasłużonej emeryturze, a więc ma jeszcze więcej czasu na społeczną pracę na rzecz PTTK i upowszechniania turystyki.
Przypomnijmy, że Stanisław Leśnik przez te wszystkie lata przynależności do PTTK (od 1959 r.) pełnił (i pełni nadal) ważne funkcje. W latach 1981-1985 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Nowym Sączu. W latach 1997-2001 był członkiem Zarządu Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, a od 2002 pełni funkcję wiceprezesa tego Oddziału. Stanisław Leśnik był także uczestnikiem czterech ostatnich Walnych Zjazdów PTTK, a na Zjeździe w 2013 r. został wybrany członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego.
Jego praca zawodowa i działalność społeczna zostały uhonorowane licznymi odznaczeniami – przypomnę je chronologicznie: Honorowa Odznaka Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (1971), Srebrna Honorowa Odznaka TKKF (1972), Złota Honorowa Odznaka TKKF (1974), Złota Odznaka za Zasługi w Rozwoju Sądecczyzny (1975), Złoty Krzyż Zasługi (1976), Zasłużony Pracownik Państwowy (1978), Złota Odznaka Zasłużony Działacz Turystyki (1980), Odznaka za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego (1982), Srebrna Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej (1984), Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski (1986), Srebrna Honorowa Odznaka PTTK (1987), Tarcza Herbowa „Zasłużony dla miasta Nowego Sącza” (1989), Odznaka 25 lat w PTTK (1992), Złota Honorowa Odznaka PTTK (1994), Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego (2001), Członek Honorowy Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” w Warszawie (2005), Złote Jabłko za Zasługi dla Powiatu Nowosądeckiego (2006), Zasłużony Przewodnik PTTK (2006), Medal Honorowy 50-lecie TKKF (2007), Odznaka Honorowa za Zasługi dla Turystyki (2009), Złota Odznaka za Pracę PTTK wśród Młodzieży (2012), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2012), Członek Honorowy Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu (2013), Odznaka 50 lat w PTTK (2016), Srebrna Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego „Krzyż Małopolski” (2016), Osobowość Sądeckiej Turystyki – Sądecki laur 2016 nadany przez Nowosądecką Izbę Turystyczną.
Koledze Stanisławowi życzymy jeszcze wielu sukcesów, ale przede wszystkim satysfakcji z tego, co robi i nadal wyśmienitej kondycji do górskich wędrówek.

Barbara Bałuc