Mobilna Szkoła

16 i 17 września 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu nasz Oddział prezentował się na stoisku promującym turystykę młodzieżową w ramach ogólnopolskiej akcji Polskiej Organizacji Turystycznej i Zarządu Głównego PTTK      w Warszawie “Turystyczna Szkoła”. Uczestniczyli: Kol. Kol. Witowski Mieczysław, Leśniara Wiesław, Ciosek Halina, Franczyk Urszula, Kucaba Magdalena, Kroczek Dominika, Zielińska Dorota,  Żebrak  Władysław i Ryglewicz Marek.