Kurs Przewodnika Górskiego Beskidzkiego

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział „BESKID”
33-300 Nowy Sącz, Rynek 9
tel. /fax 18 443 – 74 – 57

ogłasza nabór na

K U R S
na uprawnienia
Przewodnika Górskiego Beskidzkiego III klasy

Kandydat na kurs powinien odpowiadać następującym wymogom:
– mieć ukończone 18 lat;
– posiadać ukończoną co najmniej szkołę średnią;
– posiadać stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika górskiego;
– nie był karany za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego;
– być członkiem PTTK.

*************************************

• Nabór prowadzony będzie aż do skompletowania składu – czyli do momentu zgłoszenia się 25 osób – przewiduje się rozpoczęcie kursu w grudniu 2018 roku a jego zakończenie jesienią 2019 roku.
• Przy zapisie należy wypełnić druk zgłoszenia.
• Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w układzie piątek po południu i sobota, natomiast wycieczki szkoleniowe w soboty i niedziele.
• Szkolenie teoretyczne będzie obejmowało 140 godzin wykładów, zaś zajęcia praktyczne będą obejmowały 40 dni wycieczkowych. Ilości te mogą ulec zmianie po wprowadzeniu zmian w Rozporządzeniu MSiT.
• Termin Spotkania organizacyjnego zostanie podany po skompletowaniu listy kandydatów na Kurs.
Koszt kursu 2000 – 3500 zł – płatne w III ratach
Dokładny koszt zostanie ustalony po zmianie przepisów Rozporządzenia MSiT.

Informacje oraz zgłoszenia w siedzibie PTTK Oddz. „Beskid” Nowy Sącz, Rynek 9; tel. 18 443 74 57; sekretariat@beskid.pttk.pl w godzinach pracy Biura.

Do pobrania ankieta uczestnika kursu i wymagane oświadczenie