Ks. dr Andrzej Jedynak – Kawalerem Orderu św. Stanisława

Uroczystość odbyła się w Ciężkowicach 21 stycznia 2018 r. na mszy św. o godz. 11.30 w kościele para-fialnym pw. Pana Jezusa miłosiernego i św. Andrzeja Apostoła. Na uroczystej, koncelebrowanej mszy św. w przepięknej scenerii bożonarodzeniowej, przy śpiewie ulubionych kolęd, w uroczej ciężkowickiej farze wypełnionej po brzegi przyjaciółmi, koleżeństwem, znajomymi z różnych stron kraju ks. dr Andrzej Jedynak otrzymał Order św. Stanisława.

Zarówno przedstawiciel Komandorii Podkarpackiej jak również przedstawiciel duchowieństwa, powie-dzieli o powodach przyznania Orderu ks. Andrzejowi oraz scharakteryzowali jego sylwetkę. Szczególnie podkreślając głęboki patriotyzm, czynienie dobra na rzecz drugiego człowieka, aktywność służebną, przewodnicką i publiczną. Ponadto przedstawiciele ci przybliżyli zebranym historię Orderu św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Order ten ustanowiony został 7 maja 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który został jego pierwszym Wielkim Mistrzem. Order ten wówczas zajmował drugie miejsce w hierarchii polskich orderów, po Orderze Orła Białego, a przed ustanowionym w 1792 r. Orderem Virtuti Militari. Nadawany był corocznie 8 maja podczas uroczystości ku czci św. Stanisława w kościele Św. Krzyża w Warszawie. Do otrzymania orderu należało m. in. udowodnić szlachectwo poprzez podanie czterech herbów ze strony ojca (po mieczu)i czterech ze strony matki (po kądzieli), czyli posiadanie pełni praw szlacheckich, co podkreślało rycerski charakter orderu.
Dzieje orderu zostały przerwane III rozbiorem Polski. Order ten został włączony do znaków zaszczytnych Cesarstwa Rosyjskiego jako Cesarski i Królewski. Wielkimi Mistrzami byli odtąd carowie rosyjscy no-szący też tytuł Króla Polski (Aleksander I i Mikołaj I). Po 1918 r. nie został restytuowany przez władze II Rzeczypospolitej z powodu jego zruszczenia i degradacji. W dniu 9 czerwca 1979 r. ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie książę Juliusz Nowina- Sokolnicki, dekretem prezydenckim powołał ponownie Order św. Stanisława do polskich odznaczeń państwowych. Ta patriotyczna, a zarazem dalekowzroczna decyzja o jego restytucji zamknęła raz na zawsze ciemny okres w historii Orderu, przywracając narodowi polskiemu jego własność.

Po zakończeniu mszy św. uczestnicy Gali Orderowej zostali zaproszeni na bankiet do Zajazdu Małopol-skiego w Faściszowej. Tu rozpoczęły się gratulacje, ochy i achy. W pierwszej kolejności ks. Andrzej od-bierał gratulacje i życzenia od osób duchownych: prałat Józef Dobosz – Komandor Orderu św. Stanisława, dziekan ciężkowicki ks. prałat Jan Zając, ks. prałat dr Bolesław Klaus – Dyrektor Wydziału Kateche-tycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ks. prałat Tabor. Następnie radością z tej okazji dzielili się z księdzem znamienici goście, przyjaciele, osoby sprawdzone w boju życia – jak mówił ks. Andrzej.
Szczególną uwagę zwróciła grupa ok. 20 -tu osób. „Ludzie w czerwonych kurtkach” – to przewodnicy z Oddziału PTTK z Nowego Sącza na czele z jego prezesem – Adamem Sobczykiem, i prezesem koła przewodników Nowy Sącz – Wiesławem Piprkiem. Ludzie ci wnieśli dużo radości, optymizmu, śpiewu i śmiechu. Radość i dobroć emanowała z nich. Posiadają nie tylko sprawność fizyczną ale nade wszystko równowagę psychiczną. Zaświadczyli, że ruch to zdrowie.

Na koniec biesiady Kawaler Orderu ks. Andrzej podchodził do każdego uczestnika przedstawiając go imiennie oraz króciutko scharakteryzował, dziękując równocześnie za przybycie.
Księże Andrzeju – GRATULUJEMY!!!

Emilia Zydroń – UTW Brzesko