Plan pracy KTR na 2016 rok

Rajdy, imprezy Komisji Turystyki Rowerowej Oddziału PTTK „Beskid”
w Nowym Sączu na rok 2017
Tel. 18 443-74-57
e-mail: sekretariat@beskid.pttk.pl
Wiesław Wcześny telefon 519-862-447

Rok 2017 Rok Rzeki Wisły – Wisła łączy

1./
52 Rajd Rowerowy o Puchar Ziemi Sądeckiej
Termin: 25-27 maja (czwartek – piątek – sobota)
Meta: Szkoła Podstawowa w Czaczowie Gmina Łabowa

2./
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komisji Turystyki Rowerowej. Wybór nowego Prezesa Komisji Turystyki Rowerowej
Termin: 16 czerwiec
PTTK Oddział „Beskid” Rynek 9 godz. 17.00

3/
21 Jesienny Rajd Rowerowy na Raty o Puchar Prezesa Komisji Turystyki Rowerowej
Termin: od 7 września do 7 października
Meta: Szkoła Podstawowa Maciejowa, Gmina Łabowa

4./
18 Turystyczny Rowerowy Rajd Górski Pograniczem polsko-słowackim
Termin: 15-16 września (piątek – sobota)
Meta: Zakladna Skola Circ Słowacja (już po raz 15-ty)

5./
9 Małopolski Rajd Rowerowy Karpackimi Szlakami Rowerowymi
Termin: wrzesień – październik
Meta: Radocyna – Beskid Niski

6./
21 Rowerowe Zawody na Orientację
Termin: maj – czerwiec
Meta: Nawojowa – Beskid Sądecki – Pasmo Jaworzyny Krynickiej

7./
9 Karpacki Maraton Rowerowy im. Jacka Bugańskiego
Termin: 5 sierpnia
Meta: Nowy Sącz

8/
Rowerowe wycieczki: sobotnie i sobotnio-niedzielne
Termin: lipiec-sierpień
Meta: Powiat Nowosądecki