PLAN DZIAŁALNOŚCI (harmonogram) KOMISJI TURYSTYKI NARCIARSKIEJ PTTK

PLAN DZIAŁALNOŚCI (harmonogram) KOMISJI TURYSTYKI NARCIARSKIEJ PTTK O/Beskid NA SEZON ZIMOWY 2016/2017
1. RAJD NARCIARSKI NA ROZPOCZĘCIE SEZONU
Cele: rozpoczęcie sezonu narciarskiego (TUROWE I ZJAZDOWE).
TERMIN: listopad/grudzień 2017 R. Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.
2. SPOTKANIE SZKOLENIOWE NARCIARZY – DOLOMITY (WŁOCHY)
Cel: doskonalenie umiejętności narciarskich i dydaktycznych PTN i ITN PTTK.
TERMIN: 08-16.12.2016 R.
Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. Zespół organizacyjny: Piotr Piwowar, Dariusz Borek, Edward Borek.
Zgłoszenia przyjmuje kol. Edward Borek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Podmłynie 19; tel. 664492411, e-mail: spnawojowa@interia.pl
3. V RAJD SZLAKAMI NARCIARSKIMI PASMA JAWORZYNY KRYNICKIEJ
TERMIN: STYCZEŃ-LUTY 2017 R. W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW ŚNIEGOWYCH.
Cele: propagowanie turystyki narciarskiej oraz znakowanych szlaków narciarskich, zdobywanie i rozszerzanie stopni PTN i ITN PTTK, zdobywanie odznak GON.
Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie. Zespół organizacyjny: Marek Buda, Małgorzata Szczepańska, Edward Borek.
Zgłoszenia przyjmuje kol. Edward Borek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Podmłynie 19; tel. 664492411, e-mail: spnawojowa@interia.pl
Uwaga! Impreza na nartach śladowych, turowych i rakietach śnieżnych.
4. V RAJD SZLAKAMI NARCIARSKIMI PASMA RADZIEJOWEJ – PRZEHYBA
TERMIN: LUTY 2017 R. W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW ŚNIEGOWYCH.
Cele: propagowanie turystyki narciarskiej oraz znakowanych szlaków narciarskich, zdobywanie i rozszerzanie stopni PTN i ITN PTTK, zdobywanie odznak GON.
Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie. Zespół organizacyjny: Piotr Kożuch, Małgorzata Szczepańska, Edward Borek.
Zgłoszenia przyjmuje kol. Edward Borek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Podmłynie 19; tel. 664492411, e-mail: spnawojowa@interia.pl
5. MARATON SIEDEM DOLIN – GORCE
TERMIN: LUTY-MARZEC 2017 R. W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW ŚNIEGOWYCH.
Cele: propagowanie turystyki narciarskiej oraz znakowanych szlaków narciarskich, zdobywanie i rozszerzanie stopni PTN i ITN PTTK, zdobywanie odznak GON.
Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. Zespół organizacyjny: Marek Król, Piotr Piwowar, Edward Borek.
Zgłoszenia przyjmuje kol. Edward Borek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Podmłynie 19; tel. 664492411, e-mail: spnawojowa@interia.pl
Uwaga! Impreza wymagająca tylko na nartach skiturowych, z elementami marszu na orientację.
6. NARCIARSKI WYJAZD NA NAJWYŻSZE SZCZYTY KARPAT MARMAROSKICH
TERMIN: LUTY – MARZEC 2017 R.
Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. Zespół organizacyjny: Bartłomiej Danek, Marek Król, Edward Borek.
Zgłoszenia przyjmuje kol. Edward Borek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Podmłynie 19; tel. 664492411, e-mail: spnawojowa@interia.pl
7. KORONA BESKIDU NISKIEGO TERMIN: LUTY 2017 R. Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. Zespół organizacyjny: Jadwiga Krokowska, Karol Krokowski, Edward Borek. Uwaga! Impreza wymagająca tylko na nartach skiturowych, z elementami marszu na orientację.
8. BIESZCZADY TERMIN: STYCZEŃ 2017 R. Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. Zespół organizacyjny: Marek Król, Marek Buda, Edward Borek.
9. NARCIARSKIE PRZEJŚCIE CZARNOHORY, lub inne góry w zależności od warunków śniegowych TERMIN: LUTY (ferie) 2017 R. Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. Zespół organizacyjny: Piotr Piwowar, Bartłomiej Danek , Edward Borek.
10. GÓRY SKANDYNAWSKIE NORWEGIA TERMIN: KWIECIEŃ 2017 R. Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. Zespół organizacyjny: Paweł Wańczyk, Dariusz Borek, Edward Borek.
11. JEDNODNIOWE WYCIECZKI W BESKIDY I GORCE
Cele: propagowanie turystyki narciarskiej, zdobywanie i rozszerzanie stopni PTN i ITN PTTK, zdobywanie odznak GON.
TERMIN: 2016/ 2017 R. Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.
12. JEDNODNIOWE WYCIECZKI W TATRY
Cele: propagowanie turystyki narciarskiej, zdobywanie i rozszerzanie stopni PTN i ITN PTTK, zdobywanie odznak GON. TERMIN: LUTY-KWIECIEŃ 2017 R. Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.
KTN PTTK O/Beskid w Nowym Sączu dnia 28.10.2016