Kol. Stanisław Leśnik wybrany do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu na 3-letnią kadencję.

Bardzo miło jest nam poinformować, że w dniu 9 września 2020 r. nowosądeckie organizacje pozarządowe na spotkaniu w formie on-line wybrały do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu na V kadencję na lata 2020 – 2023 Kol. Stanisława Leśnika – Wiceprezesa naszego Oddziału PTTK. Obok Kol. Prezesa w 5-osobowej Radzie znaleźli się także: Pan Sławomir Szczerkowski ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Pan Adrian Maraś reprezentujący Manufakturę Inicjatyw Twórczych, Pani Ewa Surowiak z Nowosądeckiej Izby Turystycznej i Pan Paweł Terebka z Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego to ciało doradcze przy Prezydencie Nowego Sącza, którego podstawową rolą jest konsultowanie i opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Nowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego V kadencji serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy wspaniałych pomysłów oraz sił i chęci do działania.